Výročie príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor

Od: redakcia
April 11, 2024
Výročie príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor

Vajnory dali a stále dávajú Slovensku a Európe množstvo významných osobností, ktoré prevyšujú veľkosť našej dediny v meste. Či už z oblasti kultúry, politiky, náboženstva alebo športu.

Jednou z nich - najmä v politike, kultúre a cirkvi - bol kňaz, politik a národný buditeľ zo začiatku 20. storočia Ferdiš Juriga. Výročie jeho príchodu do Vajnor z roku 1905 sme si dnes pripomenuli v parku v našej mestskej časti, ktorý nesie jeho meno. Na akcii sa zúčastnili okrem zástupcov mestskej časti aj žiaci našich základných škôl a zástupcovia seniorov.

Ferdiš Juriga

Slávna je napríklad jeho reč z Uhorského snemu, ale dôležitá bola aj každodenná práca tu vo Vajnoroch medzi obyčajnými ľuďmi. Za svoje postoje sa dostal aj na dva roky do maďarského väzenia.

"Vždy si stál za svojimi názormi, bez ohľadu na to, čo si aktuálne myslí väčšina, lebo len tak sa v politike presadzuje pravda a hodnoty.

Ferdiš Juriga3

Svojimi víziami, iniciatívou a nadšením sa snažil o rozvoj kultúry, vzdelania a hospodárstva v našej obci. Jeho príklad nás inšpiruje dodnes. Platí, že ak chceme dosiahnuť niečo v živote, musíme sa usilovať a nevzdávať sa", povedal na spomienkovej slávnosti starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.

Aj aktuálne kultúrne a vzdelávacie aktivity u nás sú výsledkom práce a vízií mužov a žien, ktoré ich základy postavili dávno v minulosti. Aj vďaka tomu sme tým, čím sme. Originálnou dedinou v meste a zároveň súčasťou väčšieho a moderne sa rozvíjajúceho mesta. Niečím, čo je unikátne aj v celoeurópskom rozmere. Uchovávajme a rozvíjajme si to.