Športovisko alebo kšeft - padne ďalší areál kvôli biznisu? Futbalu vo Vajnoroch hrozí zánik

Od: redakcia
June 15, 2023
Športovisko alebo kšeft - padne ďalší areál kvôli biznisu? Futbalu vo Vajnoroch hrozí zánik

Starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory dnes spolu so zástupcami FK Vajnory a Bratislavského futbalu klubu upozornili na existenčnú hrozbu zániku futbalového klubu vo Vajnoroch, ktorý tento rok oslavuje 90 rokov od svojho vzniku.

Problém je v nekonštruktívnom prístupe Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, na ktorého pozemkoch sa nachádza futbalové ihrisko. Doteraz družstvo dostáva za prenájom ihriska od mestskej časti 9,6 tisíc eur za rok.  Bezdôvodne sa však rozhodlo zvýšiť platby na 50 tisíc eur ročne. Zvýšenie nájmu o takmer 600 percent je pre FK Vajnory likvidačné.

„Je veľmi smutné, že toto družstvo, ktoré vzniklo v minulosti aj z tvrdej každodennej práce a mozoľov našich rodičov aj starých rodičov dnes prestáva myslieť na Vajnory. Prestáva myslieť na našu spoločnú komunitu. Namiesto toho, aby podporovalo aktivity našich športovcov a mladých ľudí sa snaží nehoráznym finančným tlakom vydierať futbalistov“, povedal na tlačovej konferencii starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory Michal Vlček.

Ako mestská časť sme chceli o tom hovoriť, chceli sme to riešiť, chceli sme sa dohodnúť. Pretože sme presvedčení, podobne ako množstvo iných Vajnorákov, že Poľnohospodárske družstvo Vajnory, vzhľadom na to, že je aj dedičstvom práce našich predkov, má voči vajnorskej komunite väčšiu zodpovednosť ako je napríklad šermovanie so znaleckými posudkami a nerealizovateľnými predstavami o zámene pozemkov.

„Bohužiaľ napriek našej snahe všetky rokovania zlyhali a futbalisti boli k 90. výročiu vzniku svojho futbalového klubu odmenení družstvom výpoveďou z tohto ihriska. Nemám už inú možnosť, iba takto verejne vyzvať PD Vajnory, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Vyzývame ich, aby boli súčasťou našej komunity. Budúcnosť športu a detí záleží v tejto chvíli aj od nich. Či je pre nich dôležitejšia vidina krátkodobého zisku alebo nešpecifikované obchodné záujmy, ktoré stoja za ich rozhodnutím, alebo šport a zdravie našich detí vo Vajnoroch. Na PD Vajnory v týchto chvíľach závisí, či uprednostnia rozvoj športu vo Vajnoroch alebo kšeft. A či na Slovensku padne kvôli biznisu ďalší športový areál. Ešte sa tomu dá predísť, preto bijeme na poplach“, povedal starosta Vajnor Michal Vlček na tlačovej konferencii.

Predseda Bratislavského futbalového klubu a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Jánošík zdôraznil, že celé vedenie zväzu chce, aby vo Vajnoroch futbal bol, fungoval a hral sa. “Najväčším prekvapením je, že nie developer, ale práve poľnohospodárske družstvo chce zlikvidovať krásny areál. Toto musíme riešiť a zastaviť to ničenie”, povedal predseda BFK Juraj Jánošík.