Zvýšenie bezpečnosti na komplikovanej križovatke

Od: redakcia
April 11, 2022
Zvýšenie bezpečnosti na komplikovanej križovatke

Frekventovaná križovatka ulíc Roľnícka - Rybničná v mestskej časti Vajnory patrí k tým komplikovanejším a stalo sa na nej už viacero dopravných nehôd. 

Preto sme radi, že sa dnes na nej začalo s osadzovaním bezpečnostných prvkov a to na základe žiadostí Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a aj za aktívneho prispenia mestskej poslankyne pani Moniky Debnárovej.

Osadenie stĺpikov zabráni parkovaniu motorových vozidiel a iných prekážok, ktoré bránili vo výhľade účastníkom cestnej premávky na križovatke. Tá sa tak stane bezpečnejšia nielen pre vodičov, ale aj ďalších účastníkov cestnej premávky ako sú chodci alebo cyklisti.