Rozhovory

Ak niečo veľmi chcete, tak to príde..

Rozhovor s výkonným športovcom, milovníkom prírody, Martinom Slivkom, ktorý je rodákom i obyvateľom Vajnor. Patrí ku kreatívnym a pozitívne naladeným mladým ľuďom.
 • Rozhovory

Skúsenosti pre život zo študentského podnikania

Rozhovor s aktívnym gymnazistom Lukášom Sebastánom Baranovičom, ktorý je žiakom na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Osemnásťročný Vajnorák je zároveň zamestnanec študentskej firmy, zapálený pre podnikanie, kreatívny.
 • Rozhovory

Mikuláš Sivý: Na vajnorskom tanečnom tábore s Lúčnicou si pripravujeme tanečníkov i divákov

Dom kultúry Vajnory je známy nielen v tejto mestskej časti Bratislavy, ale dnes už aj na celom Slovensku vďaka rôznorodosti realizovaných podujatí. Dôležitou osobou v tejto činnosti je Mikuláš Sivý, zodpovedný za jeho náplň a obsah činnosti.
 • Rozhovory

Univerzálny človek – žienka plná energie

Rozhovor s pracovníčkou Miestneho úradu Bratislava - Vajnory Gabrielou Zemanovou, pragmatičkou v zamestnaní a entuziastkou v osobných aktivitách.
 • Rozhovory

Michal Vlček: Dedina v meste bude pokračovať na správnej ceste

Novozvolený starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček v krátkom rozhovore pre Vajnorské novinky hovorí o tom ako vníma výsledok volieb a čo považuje za najdôležitejšie priority a výzvy v tomto volebnom období.
 • Rozhovory

Druhý domov našiel v obľúbených Vajnoroch

Mladý francúzsky vedec Olivier Monfort žijúci na Slovensku sa usadil vo Vajnoroch. Pochádza z Bretónska, čo je oblasť na západe Francúzska pri Atlantickom oceáne, z dediny Séné pri okresnom meste Vannes v Morbihanskom zálive.
 • Rozhovory

Chcem, aby mali Vajnory osobitý charakter dediny v meste aj za života našich detí a nestratili ho

Michal Vlček je starostom mestskej časti Bratislava-Vajnory od roku 2018. V rozhovore hovorí o tom, čo sa z jeho pohľadu v mestskej časti podarilo, ale aj to, čo sa nepodarilo a čo bude potrebné ešte dokončiť.
 • Rozhovory

Rovinné Vajnory majú svoju dolinu i horu

Rozhovor s Ľubomírom Mäkkým, zakladateľom online magazínu Hiking.sk o pešej horskej turistike a príbuzných aktivitách v prírode.
 • Rozhovory

Vdýchol mu nový život

Hovoríme s organárom Vladimírom Gazdíkom, reštaurátorom vajnorského organa.
 • Rozhovory

Boh potrebuje našu spoluprácu

Predvianočný rozhovor s vajnorským duchovným otcom Jozefom Kováčikom
 • Rozhovory

Hovor, Pane, Tvoj sluha Ťa počúva

Rozhovor s otcom Jozefom Kováčikom, novým farárom vo Vajnoroch, ktorý prichádza s predsavzatím
 • Rozhovory

Pozdravujem...

Rozhovor s Jánom Panákom z Poľovníckej spoločnosti Vajnory
 • Rozhovory