Aj Vajnory sú už 20 rokov súčasťou Európskej únie

Od: Michal Vlček
May 2, 2024
Aj Vajnory sú už 20 rokov súčasťou Európskej únie

Tento rok v máji si pripomíname okrúhlych 20 rokov od významnej  udalosti, ktorou je vstup Slovenska do Európskej únie. Bol to jednoznačne krok, ktorý nás zaradil medzi najvyspelejšie štáty celého sveta. Historický moment, ktorý otvoril dvere aj u nás vo Vajnoroch novým príležitostiam, možnostiam a výzvam.

Na jednej strane priniesol nové výhody občanom, ktoré boli dovtedy nevídané – voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol, možnosť študovať alebo pracovať kdekoľvek v Únii, používať spoločnú menu euro vo väčšine štátov, možnosť presťahovať sa v rámci Európskej únie, kde len chcete.

Slovenská republika dnes sedí za jedným stolom so všetkými ďalšími dôležitými krajinami Európy s rovnocenným hlasom. A nerozhodujú len politici - aj my občania si môžeme – napríklad opäť teraz v júni – zvoliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Postavenie Slovenska vo svete vďaka Európskej únii nikdy nebolo také silné ako je dnes.

Rovnako však netreba zabúdať ani na to, aké obrovské investičné aktivity sme mohli uskutočniť v našej dedine v meste práve vďaka vstupu do Európskej únie a efektívnemu využívaniu eurofondov z našej strany. Bez toho by sme len ťažko zrealizovali mnohé významné investície.

Jednou z najdôležitejších oblastí, v ktorej sme využili prínosy členstva v EÚ, je ich využitie pre pre tých, čo ich najviac potrebujú. Pre naše deti, ktoré sú našou budúcnosťou, a pre našich seniorov, ktorí si to zaslúžia za všetko, čo nám počas svojich životov dali, a čo pre nás urobili.

Vďaka Európskej únii sme mohli uskutočniť najväčšiu investíciu v novodobej histórii Vajnor – prístavbu Základnej školy Kataríny Bruderovej, ktorá umožňuje kvalitnejšie  vzdelávacie podmienky pre našu mládež. Už od tohto roku poskytuje plnohodnotné prostredie, v ktorom môžu rásť a rozvíjať svoj potenciál. Zároveň sme nezabudli ani na našich starších občanov. Vďaka financiám z EÚ sme postavili moderné a dôstojné zariadenie pre seniorov, kde tí, ktorí na to budú odkázaní, budú môcť prežiť dôstojnú a krásnu jeseň života. Z ďalších projektov, kde nám výrazne pomohli financie z externých zdrojov bola aj rekonštrukcia nášho Domu kultúry.

Urobili sme všetko preto, aby sme tieto príležitosti vo Vajnoroch využili najlepšie ako vieme. A budeme aj ďalej hľadať spôsoby ako externé zdroje využívať aj pri ďalších investičných projektoch.

Na druhej strane by však bolo chybou, keby sme Európsku úniu zredukovali len ako nástroj na financovanie našich aktivít. Európske spoločenstvá a neskôr Európska únia priniesli nášmu kontinentu nebývalé dlhé obdobie pokoja a prosperity. Otvorili sa hranice, dovtedy večne proti sebe bojujúce štáty začali spolupracovať. Kiež by si z tohto zobrali príklad aj niektoré iné krajiny, ktoré majú neustále potrebu napádať susedov alebo riešiť spory vojenskými konfliktami. Pretože aj Európska únia je dôkazom toho, že len mierové spolunažívanie dokáže zabezpečiť aj skutočnú prosperitu, dôstojný a kvalitný ľudský život.

Pri všetkom zložitom, čo prežívame si musíme uvedomiť, že žijeme v tej najlepšej, najbezpečnejšej a najprosperujúcejšej časti sveta. Že niekedy netreba len nadávať a sťažovať sa, ale aj sa viac tešiť z toho, čo máme. Európska únia už nie je niečo nové a cudzie, Európska únia sme aj my ako jej občania. A k tomu ako vyzerá a bude vyzerať už prispievame v dobrom aj zlom už 20 rokov.

Michal Vlček, starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory