Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory

Štrnáste pokračovanie. Vajnory v minulých storočiach zažili rôzne viac či menej tragické udalosti, príčinou ktorých boli najčastejšie požiare. Zasahovali hlboko do osudov i povedomia obyvateľstva.
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory (10)

Keď sa Vajnory i okolité obce a usadlosti vymanili spod vtedajších epidemiologických katastrof a vojenských výprav, život v nich sa k lepšiemu veľmi nezmenil.
 • Z histórie

Sonda do antroponymie Vajnor (2)

V druhej časti zaujímavej trilógie nám o histórii vzniku a formovania mien a priezvisk vo Vajnoroch hovorí popredný slovenský historik, archeológ a vysokoškolský pedagóg Doc. PhDr. Michal Slivka, Csc.
 • Z histórie

Počiatky a pôsobnosť nášho dychového orchestra 9.časť

Opakovaný pražský úspech vajnorskej dychovky sa prejavil aj tým, že čoraz častejšie mali možnosť účinkovať, ale aj nahrávať pre rozhlas a televíziu
 • Z histórie

Obdivovatelia vajnorského umenia - Erenburg, Clementis, Gregorová

Umelecký potenciál Vajnorákov je známy už oddávna
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 8.časť

V tejto časti sa dozvedáme, ako sa rozvíjalo vajnorské vinohradníctvo, kto vlastnil vinohrady, kto z nich profitoval, akú mali rozlohu
 • Z histórie

Počiatky a pôsobnosť nášho dychového orchestra 8.časť

Začiatok druhej polovice dvadsiateho storočia bol pre vajnorskú dychovku úspešný, čo potvrdzovali aj časté víťazstvá na rôznych súťažiach.
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 7.časť

V nasledujúcej časti sa dozvedáme, ako sa utváralo zloženie obyvateľov Vajnor, ktorých predkovia pochádzajú z rôznych oblastí Európy
 • Z histórie

Vajnorské ľudové umenie ocenili velikáni Martin Benka a Alois Kalvoda

Vajnory boli a sú známou obcou nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 6.časť

Ani v šestnástom i sedemnástom storočí sa život a ťažkosti poddaných vo Vajnoroch nezlepšovali.
 • Z histórie

Počiatky pôsobnosti nášho dychového orchestra 7.časť

Po skončení druhej svetovej vojny, v dejinách najhoršej, sa život aj vo Vajnoroch obracia k lepšiemu.
 • Z histórie

Hosťom u nás bol pravdepodobne aj Škótsky pútnik – Scotus Viator

Slovenskom i samotnými Vajnormi prechádzali nielen dejinné udalosti, ale aj významné osobnosti
 • Z histórie