Z histórie

Koledy, koledy, kde sa zjavili?

Za zasrienenými oknami chalúp poletujú snehové vločky, spoza ktorých sa ozýva spev vianočných kolied. Je to dávny zvyk na slovenských dedinách, ktorý si pestujú už len zriedkavo niekoľkí nadšenci ľudového umenia, ale najmä zvykov a obyčají...
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory

Štrnáste pokračovanie. Vajnory v minulých storočiach zažili rôzne viac či menej tragické udalosti, príčinou ktorých boli najčastejšie požiare. Zasahovali hlboko do osudov i povedomia obyvateľstva.
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory (10)

Keď sa Vajnory i okolité obce a usadlosti vymanili spod vtedajších epidemiologických katastrof a vojenských výprav, život v nich sa k lepšiemu veľmi nezmenil.
 • Z histórie

Sonda do antroponymie Vajnor (2)

V druhej časti zaujímavej trilógie nám o histórii vzniku a formovania mien a priezvisk vo Vajnoroch hovorí popredný slovenský historik, archeológ a vysokoškolský pedagóg Doc. PhDr. Michal Slivka, Csc.
 • Z histórie

Počiatky a pôsobnosť nášho dychového orchestra 9.časť

Opakovaný pražský úspech vajnorskej dychovky sa prejavil aj tým, že čoraz častejšie mali možnosť účinkovať, ale aj nahrávať pre rozhlas a televíziu
 • Z histórie

Obdivovatelia vajnorského umenia - Erenburg, Clementis, Gregorová

Umelecký potenciál Vajnorákov je známy už oddávna
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 8.časť

V tejto časti sa dozvedáme, ako sa rozvíjalo vajnorské vinohradníctvo, kto vlastnil vinohrady, kto z nich profitoval, akú mali rozlohu
 • Z histórie

Počiatky a pôsobnosť nášho dychového orchestra 8.časť

Začiatok druhej polovice dvadsiateho storočia bol pre vajnorskú dychovku úspešný, čo potvrdzovali aj časté víťazstvá na rôznych súťažiach.
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 7.časť

V nasledujúcej časti sa dozvedáme, ako sa utváralo zloženie obyvateľov Vajnor, ktorých predkovia pochádzajú z rôznych oblastí Európy
 • Z histórie

Vajnorské ľudové umenie ocenili velikáni Martin Benka a Alois Kalvoda

Vajnory boli a sú známou obcou nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.
 • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 6.časť

Ani v šestnástom i sedemnástom storočí sa život a ťažkosti poddaných vo Vajnoroch nezlepšovali.
 • Z histórie

Počiatky pôsobnosti nášho dychového orchestra 7.časť

Po skončení druhej svetovej vojny, v dejinách najhoršej, sa život aj vo Vajnoroch obracia k lepšiemu.
 • Z histórie