Z histórie

Hosťom u nás bol pravdepodobne aj Škótsky pútnik – Scotus Viator

Slovenskom i samotnými Vajnormi prechádzali nielen dejinné udalosti, ale aj významné osobnosti
  • Z histórie

Počiatky pôsobnosti nášho dychového orchestra 6.časť

Chýry o kvalite vajnorskej dychovky sa šírili neustále a tak o pozvania na rôzne udalosti prichádzali stále vo väčšom počte a to nielen do susedných obcí
  • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 5.časť

Je zjavné, že bratislavskí mestskí páni i šľachta majú v úmysle poddaných obmedzovať ešte viac, svoje nároky a práva si oklieštiť nemienia
  • Z histórie

Počiatky pôsobnosti nášho dychového orchestra 5.časť

Po skončení prvej svetovej vojny, tzv. veľkej, sa život pomaly dostával do normálnych koľají
  • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 4.časť

Skutočnos, že Vajnory, vtedy Prača, boli v dávnej minulosti zaujímavé pre vtedajších šľachticov i mešťanov, svedčí o významnom postavení našej obce
  • Z histórie

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory 3.časť

Aj po cirkevnej stránke overila súhlasom túto výmenu a tak obe osady Dvorník a Prača sa defi nitívne stávajú majetkom konventu kláštora sv. Kríža v Rakúsku
  • Z histórie

Počiatky pôsobnosti nášho dychového orchestra 4.časť

V tejto časti sa budeme venovať práci ďalšieho kapelníka, tentoraz Jána Matulu, legendárneho hudobníka
  • Z histórie