Vajnorský život

Štúdium ďalšej skupiny Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch ukončené, ale nie úplne

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Vajnoroch, od akademického roku 2024/2025 otvára ďalšiu študijnú skupinu, s novým študijným dvojročným programom a snovým obsahom štúdia. Seniorov čakajú v prvom ročníku zaujímavé témy
 • Vajnorský život

Členstvo v NATO vyjadruje naše civilizačné, hodnotové a geopolitické ukotvenie

Na konci marca sme si pripomenuli už 20. výročie od vstupu Slovenska do NATO. Ide o historickú udalosť, ktorá má obrovský vplyv na našu bezpečnosť. So Severoatlantickou alianciou je úzko spätá aj naša Mestská časť Bratislava - Vajnory.
 • Vajnorský život

Stretnutie členov a priaznivcov Slovenského Červeného kríža vo Vajnoroch

V diskusii vystúpil starosta našej mestskej časti Ing. Michal Vlček, ktorý poďakoval Miestnemu spolku SČK za dobrú spoluprácu. Ocenil súčinnosť spolku a samosprávy pri mimoriadnych udalostiach.
 • Vajnorský život

Pohybová akadémia pavúčik zabáva deti pohybom

Mojim cieľom je deťom ukázať, že šport je drina, ale súčasne aj zábava. Prostredníctvom Pavúčika chcem vytvoriť miesto, kde si každé dieťa nájde ten správny šport pre seba, vytvorí si nové kamarátstva a vždy sa sem bude s úsmevom vracať.
 • Vajnorský život

Vďaka učiteľkám a učiteľom za ich obetavú prácu

V našej mestskej časti sme si návštevou školských zariadení pripomenuli Deň učiteliek a učiteľov. Odovzdali sme aspoň malú pozornosť a poďakovanie za ich náročnú prácu.
 • Vajnorský život

Marec - mesiac knihy

Vo Vajnoroch úctu ku knihám udržiavame aj prostredníctvom našej knižnice, ktorú vedie pani Helena Paulenová, ktorej chcem touto cestou poďakovať za jej prácu s deťmi a mládežou. Knižnica je plná nových titulov, uskutočňuje zaujímavé besedy a podujatia.
 • Vajnorský život

Hobult – Crossfit pre každého

Asi každý Slovák pozná pesničku od Paľa Hamela, Kamalásky. Trochu menej ako lásky, trochu viac ako kamarátky. Presne taký je crossfit. Trochu viac ako hobby, trochu menej ako kult.
 • Vajnorský život

Vajnorské divadlo v aktuálnej divadelnej sezóne

K skúšobnému procesu samotnej inscenácie Vajnorského divadla patrí aj návrh scény, kostýmov a ich následná výroba. Táto realizácia realizácia sa odohráva v priestoroch na Šaldovej ulici.
 • Vajnorský život

Fašanki, Turice, Velká noc ide, do nemá kožucha, zima mu bude

Fašiangové obyčaje uzatvárali obdobie zimného zvykoslovia, obsahovali však obradné zložky, ktoré sa svojím charakterom viazali skôr k jarným obradom. Obdobím fašiangov začínalo vlastne jarné novoročie.
 • Vajnorský život

Novoročný koncert Vajnorského Okrášľovacieho Spolku

Program bol zameraný na vianočné a novoročné vinše a koledy, pripomenuli sme si aj sviatok Troch kráľov. Spomenuli sme si aj na výročie úmrtia dona Titusa Zemana, rodáka z Vajnor, zaspievali sme jeho obľúbenú pieseň.
 • Vajnorský život

Historky zo skautského snemu. Čo to vlastne je?

Skauti z Vajnor mali minulý rok česť byť súčasťou 19. skautského snemu v Ružomberku. Trval tri dni a stretli sa na ňom skoro dve stovky delegátov zo všetkých kútov Slovenska.
 • Vajnorský život

Ako starosta Vlček netušil, že hovorí s Alvarom Solerom

V poslednom tohtoročnom podcaste spolu so starostom Vajnor Michalom Vlčekom hodnotíme rok 2023. Hovoríme o tom, čo sa v našej dedine v meste podarilo, alebo čo nás prekvapilo, či už príjemne alebo nepríjemne.
 • Vajnorský život