Ako jazdiť bezpečne v mestskej časti po cyklochodníkoch a zmiešaných chodníkoch

Od: redakcia
September 6, 2023
Ako jazdiť bezpečne v mestskej časti po cyklochodníkoch a zmiešaných chodníkoch

Na zmiešaných chodníkoch a cyklochodníkoch sa v mestách a obciach často stávajú kolízne a konfliktné situácie medzi chodcami na jednej a cyklistami na druhej strane. Prinášame preto základné informácie o pravidlách ako sa jazdí na jednotlivých druhoch cyklochodníkov. Ale samozrejme tak ako všade inde aj tu je to v prvom rade o vzájomnej tolerancii. 

V Mestskej časti Bratislava - Vajnory máme štyri druhy komunikácií pre cyklistov: samostatné cyklochodníky (napríklad na Osloboditeľskej ulici), zmiešané chodníky pre chodcov a cyklistov (napríklad v Parku pod lipami), samostatné cyklistické pruhy ( ulica Pri starom letisku od kruhového objazdu v smere na Raču) a cyklopiktoridory (napríklad ulica Čierny chodník).

  • Ak je na mieste vyznačený cyklopruh, cestička pre cyklistov alebo cyklokoridor, cyklista je povinný použiť ho a jazdiť po ňom. 
  • Po chodníku cyklista jazdiť nesmie, či už ide o chodník na pešej zóne alebo inde. Cyklista má ísť po priestore vymedzenom pre autá. Výnimkou sú deti do 10 rokov.
  • Maximálna povolená rýchlosť v pešej zóne je 20 km/h. Odporúčame však chodiť pomalšie, ideálne do 10 km/h, aby bol cyklista schopný zareagovať a zabrzdiť v prípade, ak by mu napríklad do cesty vbehlo dieťa.
  • Na cestičkách pre cyklistov a na zmiešaných chodníkoch sa jazdí vpravo. Ak chceme predbiehať, tak predbiehame po ľavej strane.
  • Na cestičkách pre cyklistov môžu jazdiť aj dvaja cyklisti vedľa seba, ale v momente, ak ide niekto oproti, tak sa musia za seba zaradiť.
  • Na zmiešaných chodníkoch sa takisto môže jazdiť po dvoch, ale v momente, ak ide niekto oproti, musíme sa zaradiť za seba. Chodec tu má pred cyklistom prednosť. Ak idem po pravej strane, predo mnou ide chodec a oproti druhý chodec, ja musím spomaliť a ísť za tým chodcom, až kým nebude možné bezpečne ho predísť.