Aktívne zapájame mládež do života vo Vajnoroch

Od: Jana Besedová
March 5, 2023
Aktívne zapájame mládež do života vo Vajnoroch

Veľmi ma teší, že sme vo Vajnoroch zriadili komisiu detí a mládeže pri miestnom zastupiteľstve, čo považujem za prirodzené vyústenie spolupráce a záujmu našich detí o veci verejné, o život vo Vajnoroch. Z môjho pohľadu to začalo už pár rokov dozadu. No deti sa zmobilizovali asi pred tromi rokmi, keď mali približne 12-13 rokov. Prišli s požiadavkou na skatepark, pripravili si petíciu, obehli celé Vajnory, odovzdali ju v úrade. Skatepark síce nemáme, ale máme pumptrack. Nielen navrhli, ale aj zistili ceny skateparku alebo prvkov, ktoré by vo Vajnoroch chceli. Dnes už sú z nich takmer dospelí ľudia , študenti stredných škôl, ale nadšenie im ostalo. Verím, že nám vyrastá generácia, ktorá bude mať aktívny záujem o život vo Vajnoroch a s nadšením bude pracovať srdcom pre Vajnory.

komisia detí a mládeže

Našu mládež plánujeme aktívne zapájať do kultúrnych akcií, vytvoriť jej priestor pre návrhy na zlepšenie, aby vzniklo niečo nové, čo by vhodne doplnilo koncept našich kultúrno-spoločenských akcií. Našou úlohou bude previesť ich a naučiť základné procesy od skvelej myšlienky až po finálny výsledok a verte, nie je to jednoduché. Pre deti to bude obrovská skúsenosť a prax do „veľkého“ života, kam čoskoro vstúpia. Na našom prvom stretnutí sme si povedali základné informácie, od detí už zazneli aj prvé nápady, ako napríklad deň otvorených dverí v úrade, väčšiu a lepšiu spoluprácu so školským parlamentom, prepojenie mládeže s našimi seniormi, ale aj rodičmi. Deti sa aktívne zaujímali o dostavbu školy, o verejné priestory o revitalizáciu Parku pod lipami, o detské ihrisko, prešli sme si spolu aj Šaldovu a určite ich budeme zapájať i naďalej.

Ako povedal náš člen Leo: Našou úlohou bude robiť Vajnory krajším a lepším miestom na žitie, či už pre nás mladých, alebo pre vás dospelých a starších. Veľakrát si my mladí všimneme množstvo vecí, ktoré by sa mohli urobiť inak, lepšie, krajšie. Chceli by sme prispieť svojou pomocou na kultúrnych a športových akciách a k zlepšeniu Vajnor. Aj touto cestou by som rada pozvala či oslovila našu mládež, prípadne aj dospelých, ak majú záujem a chuť, dvere sú pre nich otvorené.

Môžu ma kontaktovať prostredníctvom stránky vajnory.sk, prípadne na sociálnych sieťach.

Jana Besedová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, predsedníčka komisie detí a mládeže