Obmedzenie kamiónovej dopravy na Príjazdnej ulici

Od: redakcia
August 4, 2023
Obmedzenie kamiónovej dopravy na Príjazdnej ulici

Nákladná doprava prechádzajúca cez Vajnory a jej bezohľadní vodiči často spôsobujú nebezpečné situácie. Preto sa Mestská časť Bratislava - Vajnory snaží o jej obmedzenie viacerými spôsobmi. Napríklad zapojením mestskej a štátnej polície pri vážení kamiónov a meraní rýchlostí. Alebo napríklad aj zmenou organizácie dopravy v konkrétnych lokalitách.

"Tento týždeň sme urobili ďalší krok - boli osadené značky zákaz vjazdu nákladných automobilov na Príjazdnej ulici. Práve táto ulica je miestom, na ktoré v súvislosti s prejazdom nákladiakov často upozorňujete a touto zmenou v doprave sme úplne vylúčili možnovsť prechodu plne naložených nákladných áut z betonárky cez Príjazdnú. Verím, že to prispeje k zníženiu rizikových situácií a Vajnory budú o niečo bezpečnejšie", povedal starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.

Zmena organizácia dopravy je komplikovaný proces. Len pre predstavu v krátkosti - v súvislosti s určením použitia dopravných značiek a dopravných zariadení je potrebné vykonať nasledovné kroky: dať spracovať návrh projektu organizácie dopravy dopravnému inžinierovi alebo dopravnému projektantovi, zabezpečiť stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave k navrhovanej zmene organizácie dopravy. Potrebné je aj stanovisko Dopravného podniku Bratislava, pokiaľ na predmetnej miestnej ceste je trasa MHD. Tiež je potrebné predložiť stanovisko správcu pozemných komunikácií, na ktorých je navrhnutá zmena organizácie dopravy a posunúť to na ďalšie orgány. 

Cestný správny orgán - v tomto prípade magistrát hlavného mesta si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu určenie zmeniť, doplniť alebo zrušiť, a to je len popis v skratke. Sme radi, že po absolvovaní celého procesu sa nám podarilo dopravné značenie osadiť a vylúčiť možnosť prejazdu nákladných áut z Betonárky cez Príjazdnú.