Vajnory nesúhlasia so schválenou novelou stavebných zákonov

Od: Michal Vlček
April 27, 2022
Vajnory nesúhlasia so schválenou novelou stavebných zákonov

Mnohým obciam a mestám na Slovensku dnes hrozí, že stratia svoj jedinečný charakter a developeri budú zvýhodnení viac ako doteraz. Poďakovať sa za to môžeme novele zákonov o výstavbe a územnom plánovaní z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého, ktorú dnes schválil parlament. Podľa nej má vzniknúť nový štátny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý bude vydávať stavebné povolenia. Samosprávy budú k nim dávať len stanoviská.

Smutné na tom, je že tieto nové zákony boli schválené metódou "o nás bez nás" a v čase mnohých iných problémov rozprava k nim prešla bez povšimnutia. Názor obcí, miest a mestských častí štát vôbec nevypočul. A to ani v čase, kedy samosprávy pri veľkých krízach, ktoré uplynulé roky zasiahli aj Slovensko podávali štátu pomocnú ruku a neraz zastúpili jeho funkcie. Tak tomu bolo v období  pandémie ako aj pri nevyhnutnej pomoci utečencom z Ukrajiny. Štát však samosprávam v ústrety nevychádza.

Práve naopak, schválenými zákonmi ohrozuje naše postavenie a doterajšie kompetencie. A ešte nebezpečnejšie je, že zhoršuje aj postavenie samotných obyvateľov a ich možnosť reagovať a oprávnene ovplyvňovať kvalitu života vo svojom meste, ale aj bezprostrednom susedstve.

Novely stavebných zákonov iste potrebujeme. Ale nie takýmto spôsobom. Preto verím, že aspoň pani prezidentka bude venovať hlasom samosprávy väčšiu pozornosť a využije svoje kompetencie na vrátenie zákona do parlamentu.