Vajnorské rybníky budú čistejšie

Od: Michal Vlček
April 28, 2024
Vajnorské rybníky budú čistejšie

Koncom apríla bol aj Deň Zeme a tak sme čistili okolie Vajnorských rybníkov v lokalite Rybničná v rámci tradičnej jarnej akcie Upracme si Vajnory.

Moja obrovská vďaka patrí aktivistom na čele s pánom Petrom Dlhošom, ktorí sa lokalite venujú dlhodobo a neúnavne. Že miesto je ich srdcovou záležitosťou bolo vidieť aj dnes, kedy sa veľmi aktívne zapojili do čistenia lokality a bez ich pomoci by sme oveľa ťažšie identifikovali miesta, kde rôzne nezodpovedné osoby hádžu odpad.

upracme rybniky

A našli sme naozaj všeličo, niekedy nad tým aj ľudský rozum zastane. Pneumatiky sú už tradičná disciplína, okrem toho sme našli samozrejme more plastových fliaš a plechoviek, ale napríklad aj umývadlá, zvyšky chladničiek, stoličky, najrôznejší stavebný materiál, odevy, baliace igelity a víťazom v kategórii nezvyčajný odpad boli vyhodené pozostatky vysielačky.

upracme vajnory

Ďakujem aj zamestnancom z miestneho úradu, ktorí sa zúčastnili akcie. Hlavne naše dievčatá z ekonomického oddelenia ukázali, že nie sú len bežnými zamestnancami, ktorí vedia zvíťaziť nad hromadami dokumentov, ale vedeli pekne priložiť ruku k dielu aj v teréne, pri čistení prírody.

Vajnorské rybníky je aj v celobratislavskom meradle unikátna lokalita. Jednak z technického hľadiska ako sústava vodných plôch, ale sú aj domovom mnohých vzácnych živočíchov - ako sú bobor, vydra, beluše alebo labute.

Je len škoda, že sa nachádzajú v stave v akom sú. Som presvedčený, že miesto má veľký potenciál na ďalšie rekreačno-ekologické využitie. Problémom však je, že Vajnory nevlastnia pozemky - tie patria magistrátu a ďalším súkromným vlastníkom. Budeme však v spolupráci s magistrátom, dobrovoľníkmi a ďalšími, ktorí majú záujem, hľadať cesty ako prispieť k rozvoju tejto zaujímavej oblasti, a to nielen zbieraním odpadu po nezodpovedných ľuďoch.