Spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou úspešne pokračuje

Od: redakcia
June 19, 2024
Spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou úspešne pokračuje

Spolupráca Mestskej časti Bratislava - Vajnory s našimi univerzitami sa stále prehlbuje a rozvíja. Po tom ako odpromoval ďalší cyklus Univerzity tretieho veku pri Ekonomickej univerzite v Bratislave, starosta Michal Vlček podpísal s dekanom Fakulty architektúry a dizajnu STU  Branislavom Puškárom ďalšiu zmluvu o spolupráci na základe spoločného memoranda.

Ide o výsledok nášho úsilia zapojiť odbornú verejnosť do oblasti územného rozvoja a revitalizácie verejných priestorov na našom území mestskej časti, ktorá vďaka tomu získava od mladých ľudí nové nápady, vízie a pohľad zvonka. Študenti sa zas nezaoberajú len teóriami, ale vedia si veci vyskúšať aj v praxi, v konkrétnom území a aj spolu so samosprávou a občanmi

Za uplynulé roky boli zadefinované viaceré odborné okruhy medzi nimi aj aktuálne a dôležité témy, ako sú urbanizmus, rozvoj, doprava, pamiatky, technologické riešenia, zelené témy, vodozádržné opatrenia a energetika budov a stavieb.

Doteraz študenti STU pracovali vo Vajnoroch na dvoch konkrétnych projektoch:

  • Územný rozvoj vajnorských lokalít Nemecká dolina, Široké a Štiepnice. Minulý rok mohli študenti aj osobne odprezentovať svoje práce k tejto téme aj obyvateľom.
  • Tento rok pracujú na návrhoch loga a nového dizajn manuálu Vajnor. Vzišlo z toho desať zaujímavých návrhov, ktoré budú širokej verejnosti predstavené na jeseň.

"Spolupráca s univerzitami a mladými ľuďmi je to, čomu sa budeme venovať aj naďalej. Vo vyspelých krajinách Európy aj sveta je ale takéto partnerstvo medzi vedeckými inštitúciami, univerzitami a samosprávami úplne samozrejmé a znamená prínos tak pre študentov, samosprávu aj našu budúcnosť", povedal starosta Metskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.