Miestne zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 - 2032

Od: redakcia
February 20, 2024
Miestne zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 - 2032

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory rokovalo prvýkrát v tomto roku vo štvrtok 15. februára 2024. Na programe bolo viacero správ, poslanci tiež rokovali aj o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti.

Okrem iného zastupiteľstvo schválilo aj obsiahly materiál - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2032. Vznikol na základe dotazníkov pre občanov, členov komisií a poslancov miestneho zastupiteľstva a pracovali sme na ňom už v prvej polovici minulého roka, kedy každý obyvateľ prostredníctvom dotazníka z Vajnorských noviniek alebo web stránky mohol prispieť svojim návrhom k jeho tvorbe.

Ide od dôležitý strategický, ale zároveň otvorený dokument, ktorý je nositeľom rozvojovej politiky mestskej časti, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja mestskej časti.

Aktualizáciou tohto dokumentu sa vylepšuje pripravenosť mestskej časti pri získavaní externých zdrojov z európskych fondov, plánu obnovy a ďalších programov.