november - december 2022

november - december 2022

Prvé rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Rozhovor s Gabrielou Zemanovou

Mikuláš rozsvietil vianočný stromček

Čo hovorí kronika Prešporská obec Vajnory

Štrnáste pokračovanie. Vajnory v minulých storočiach zažili rôzne viac či menej tragické udalosti, príčinou ktorých boli najčastejšie požiare. Zasahovali hlboko do osudov i povedomia obyvateľstva.
 • Z histórie

Čo na to starosta?

Starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček odpovedá na otázky občanov a čitateľov Vajnorských noviniek. Okrem iného hovorí aj o aktivitách v súvislosti s potrebnou cyklotrasou z Vajnor na Zlaté piesky.
 • Aktuality

Predstavujeme vajnorských poslancov: Soňa Molnárová

Vajnory sú mojím domovom, je to miesto, kde žijem, mám tu svoju rodinu, priateľov, známych. Obľúbeným miestom na stretnutia je pre mňa Park pod lipami, ktoré majú radi asi všetci Vajnoráci.
 • Vajnorský život

Vajnorský širáček 2022 - Ohlášky folklóru a divadla vo Vajnoroch

Jesenný novembrový víkend od 19. do 20. novembra patril už tradičnému podujatiu Vajnorský širáček, ktorý organizuje občianske združenie Podobenka z Vajnor.
 • Vajnorský život

Predstavujeme vajnorských poslancov: Ľubica Mešková

Pre mňa je dôležité, aby mal vo svojom živote národ dostatok kultúry. Ak nebude kultúra, nebude existovať ani národ. Pracujem síce ako choreografka, ale spolupracujem aj so speváckym zborom a orchestrom súboru Technik.
 • Vajnorský život

Vajnorské novinky sa prezentovali v Senegale a v Gambii

Jesenné číslo Vajnorských noviniek sa dostalo až do ďalekého Senegalu. Priniesla ich tam pani Janka Chládecká manažérka Univerzity tretieho veku.
 • Aktuality

Univerzálny človek – žienka plná energie

Rozhovor s pracovníčkou Miestneho úradu Bratislava - Vajnory Gabrielou Zemanovou, pragmatičkou v zamestnaní a entuziastkou v osobných aktivitách.
 • Rozhovory

Predstavujeme vajnorských poslancov: Jana Besedová

Mojím cieľom je zdokonalenie, zefektívnenie informovanosti a komunikácie medzi rodičmi, školou, mestskou častou. Toto pravidlo sa dá aplikovať na všetky oblasti, ktoré sa nás vo Vajnoroch dotýkajú.
 • Vajnorský život

Mikuláš rozsvietil vianočný stromček v Parku pod lipami

V pondelok 5. decembra večer navštívil našu mestskú časť svätý Mikuláš spoločne s čertom a anjelom.
 • Aktuality

Spolupráca Vajnor a Slovenskej technickej univerzity

Študenti fakulty architektúry tejto univerzity pracujú na štúdiách dvoch rozvojových lokalít a to je Nemecká dolina a lokalita medzi ulicou Pri mlyne a diaľnicou D4.
 • Aktuality

Vo Vajnoroch vystúpia Imagine Dragons na Lovestream festivale

Hudobné podujatie Lovestream festival sa uskutoční v dňoch 18.- 20. augusta 2023. Mestskej časti to prinesie možnosti na propagáciu, finančné prostriedky, aj nové pracovné miesta.
 • Aktuality

Prvé rokovanie miestneho zastupiteľstva

Vo štvrtok 23. novembra 2022 sa po prvýkrát zišli novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na svojom ustanovujúcom zasadnutí.
 • Aktuality