Vajnoráci diskutovali s primátorom Matúšom Vallom

Od: redakcia
March 21, 2024
Vajnoráci diskutovali s primátorom Matúšom Vallom

V utorok 19. marca 2024 sa v Dome kultúry Vajnory uskutočnila diskusia s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy Matúšom Vallom a starostom Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michalom Vlčekom pod názvom "Spýtajte sa primátora". Občania sa mohli porozprávať o všetkom, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo, či už vo Vajnoroch alebo celkovo v Bratislave.

Spolupráca Mestskej časti Bratislava - Vajnory s magistrátom hlavného mesta je na výbornej úrovni, snažíme sa vychádzať si v ústrety, pretože vieme, že len spoločným konštruktívnym prístupom môžeme riešiť zložité problémy, ktoré sa vždy a v živote každej samosprávy objavujú.

Town hall

Primátor Matúš Vallo vo svojom vystúpení hovoril o projektoch týkajúcich sa celej Bratislavy, ale aj Vajnor. Konkrétne spomenul napríklad opravy chodníkov na uliciach v správe magistrátu, nové prístrešky na zastávkach MHD, výstavbu kvetín a drevín alebo pripravovanú revitalizáciu ulice Kataríny Brúderovej.

Cieľom diskusie bolo tiež získať spätnú väzbu od Vajnorákov. Zaujímali ich podnety týkajúce sa napríklad územného plánu, dopravy, bezpečnosti, mestskej hromadnej dopravy, ciest, životného prostredia, vinohradov alebo viacerých problémov v lokalite Rybničná.

stretnut

"Verím, že takéto stretnutie si ešte v tomto volebnom období zopakujeme a spoločne zhodnotíme, ktoré veci sa podarilo vyriešiť. Pre nás vo Vajnoroch zostávajú najdôležitejšími prioritami do najbližšieho obdobia riešenie dopravy, rozvoj bezpečných cyklotrás, verejné priestranstvá, územný plán, seniori a sociálne služby, podpora mládeže, transparentnosť, bezpečnosť, efektívne hospodárenie, služby občanom a rozvoj kultúry a uchovávanie tradícii dediny v meste. O tom, ako sa nám darí ich napĺňať budem určite hovoriť v priebehu tohto roka na samostatnom stretnutí s našimi občanmi", povedal po podujatí starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.

Foto: Bratislava - hlavné mesto a redakcia