Syndróm ESCA, postrach viníc

Od: Norbert Surányi
March 13, 2024
Syndróm ESCA, postrach viníc

 Dnes by som rád pripomenul problém, ktorý môže byť ďalším strašiakom, ako bola americká filoxéra z 19 storočia zavlečená do Európy. Tentoraz však nejde o vošku poškodzujúcu koreňový systém, ale o súbor evolučne vzdialených drevokazných húb. Esca a Petriho choroba je vážne ochorenie kmienka viniča. Spôsobuje chradnutie a postupné odumieranie rastliny. Podľa posledných výskumov túto chorobu zapríčiňujú parazitické huby z rodu Phaeoacremonium – Phaeomoniella chlamydospora a stopkovýtrusné huby rodu Basidiomycetes - Fomitiporia mediterranea.

Kým Petriho choroba je prevažne spomínaná pri odumieraní mladých kríkov viniča krátko po výsadbe, Esca napáda staršie vinohrady. Medzi príznaky patrí vznik listových škvŕn, ktoré sú žltozelené až žltobiele u bielych odrôd a červenofialové u modrých odrôd. Nasleduje nekróza listov, ktorá dáva listom charakteristický tigrovaný vzhľad. Na bobuliach sa objavujú čiernofialové škvrny. U starších rastlín dochádza k práchniveniu jadrového dreva kmeňa. Jediné účinné látky (arzenitan sodný a 8-hydroxychinolín), ktoré dokázali potlačiť výskyt Esca a Petriho choroby, sú vysoko toxické, karcinogénne a mutagénne fungicídy. V súčasnosti je ich použitie zakázané. Podľa poslednej štúdie z Washingtonu, publikovanej v roku 2022, použité fungicídy radu pyraclostrobin (Architect, Cabrio Top) + fluxapyroxad (Sercadis) + triophanate-metyl aplikované do 2 dní od strihania  dokázali znížiť výskyt aktívnych spór na rezných ranách počas trojročného experimentu o 6 až 70%. 

Túto účinnosť je nutné ešte dlhodobo preverovať. Môžeme spomenúť ešte ďalšie existujúce prípravky používané na kontrolu týchto ochorení: MBC fungicídy (Benomyl, Carbendazim, Topsin M) a chlorobutinol Biopasta (kyselina boritá), Garrison® (cyprokonazol a jodizované aktívne uhlie) a Topsin M Carbendazim (derivát benomylu) a chlorid manganatý ATCS® akrylový náter, používaný samostatne alebo s Bavistin® či kyselinou boritou. Žiaľ, po prevedení strihu na existujúcich vinohradoch musíme konštatovať, že výskyt Esca syndrómu vo vajnorských vinohradoch je značný a odumieranie kmienkov na starých vinohradoch sa bude stupňovať. Keďže tieto ochorenia nie sú novodobé, našlo sa aj zopár tradičných metód zo Stredomoria, ktoré by sme vám chceli predstaviť.

Chorý kmeň je zhora rozrezaný a do rozštiepenej časti je vložený kameň. Tým je tlejúce drevo vystavené pôsobeniu vzduchu a vysychaniu. Táto jednoduchá metóda spôsobuje oneskorenie v rozvinutí príznakov na listoch a bobuliach. V Taliansku sa úspešne používajú aj ďalšie postupy, ktoré spočívajú v reze kmeňa hlboko pod tlejúcim či odfarbeným drevom a vo výbere a vyvedení spodného výhonu v ten istý rok, kedy sa objavia príznaky Esca na listoch. Za 2–3 roky vybraný šľahúň nahradí pôvodný ker, ktorý zostal po celú dobu plodný. Chorý kmeň je potom vyššie popísaným spôsobom odrezaný a rana je pretretá liečivou zmesou. Ďalšou metódou je odstránenie chorej časti dreva malou motorovou pílou a vysušenie infekcie vzduchom. Je to v podstate obdobná metóda ako štiepenie kmienka.

V biologickej línii boja je predovšetkým dôsledná starostlivosť o pôdu. Úspešne sa testovali účinky horčice na potlačenie parazitických húb, ako aj použitie mykorhíznych húb (Trichoderma harzianum). Tieto biologické prípravky je možné bezpečne použiť aj v ekologickom hospodárstve (Symbivit Tric + Trichoderma). Myslím si, že riešenia máme na dosah ruky a je potrebné sa zamerať na celkové ozdravenie vinohradov a vybudovať vyvážený ekosystém, ktorý bude účinne bojovať proti drevokazným hubám.

Dovolíme si ešte pridať zopár cenných rád, ako zamedziť šíreniu infekcie:

 Starostlivo kontrolovať prípravu výsadbového materiálu, vysádzať iba zdravé sadenice.

 Ďalšie nebezpečenstvo číha na trojročné a staršie kríky, ak dôjde k vzniku otvorených poranení. Drevnaté časti kríkov, ktoré boli silno poškodené mrazom, zvyšky po reze, vyklčované, choré alebo celé odumreté kríky  je nutné pravidelne odstraňovať z viníc .

 Dôležitým momentom ochrany je správne načasovaný a dobre vykonaný zimný rez viniča. Príliš veľké rezy sa zle a dlho hoja a doslova lákajú patogénne huby na vstup. Väčšie poranenia a väčšie rezné plochy na trojročných a viacročných kríkoch je nutné individuálne ošetriť povoleným náterom s fungicídom.

 Pri spracovaní drevného odpadu po reze je možné drviť iba mladé a dvojročné drevo, staršie drevo sa musí odniesť mimo vinice a spáliť .

Zdroj: mojelahve.cz, galati.sk, ajevonline.org, richardhemmingmw.com