Marec - mesiac knihy

Od: Michal Vlček
March 5, 2024
Marec - mesiac knihy

Milí Vajnoráci,

začína sa marec, ktorý je už tradične mesiacom knihy. Knihy znamenajú pre našu kultúru a civilizáciu jednu z najdôležitejších vecí, ktoré vo svete máme. Otvárajú nám dvere do poznaných aj nepoznaných svetov, do hlbín ľudskej duše, osobnej fantázie,do našej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Môžeme v nich objavovať iné kultúry, nové myšlienky, rozširovať svoje obzory a hlbšie porozumieť sebe i svetu okolo nás. 

Som presvedčený, že klasické knihy majú stále svoj obrovský nedocenený význam, aj v dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí, kedy sa svet zrýchľuje, ale do popredia sa dostávajú často povrchné a nepodstatné informácie, založené len na bombastických správach a titulkoch, pri ktorých nám to podstatné uniká. Knihy nám ponúkajú možnosť pomaly sa ponoriť do príbehov a k množstvu skúsenosťami overených informácii. Zároveň v kľude a bez zbytočných emócii nad nimi premýšľať, vytvárať si vlastné názory a obrazy vo svojej mysli  spôsobom, ktorý sa len ťažko vyrovnáva online priestoru. 

Každý z nás má svoju zaujímavú knihu, ktorú si vo voľnom čase prečíta. Takú, ktorá ho inšpiruje k vlastnému kritickému pohľadu na svet. Sú dôležité aj pri oddychu, ale aj pri našej vlastnej práci. Aj v súvislosti s mojou prácou starostu práve čítam jednu takú, ktorá sa týka práve komunálnej politiky, zveľaďovaniu verejných priestorov tak, aby v prvom rade slúžili širokej verejnosti, a nie individuálnemu záujmu.

Ide o knihu od dopravnej inžinierky mesta New York Janette Sadik - Khan Boj o ulicu a je aktuálna aj pre nás vo Vajnoroch a v Bratislave. V knihe prechádza od historických dôležitosti sídiel, cez riadenie dopravy v meste, až po konkrétne detaily usporiadania ulíc, chodníkov, cyklochodníkov, zelene, ekologických opatrení a ďalších súčastí každého mesta a obce.

Tou najpodstatnejšou myšlienkou je, to ako je dôležité, aby sme pri riešení jednotlivých problémov a situácii brali do úvahy verejný záujem pred individuálnym. Platí to napríklad aj pre parkovanie, pre naše cesty, pre naše chodníky. Autorka upozorňuje na skutočnosť, s ktorou sa stretávame aj u nás. Hoci má niektoré opatrenie, týkajúce sa verejného priestoru širokú podporu a slúži verejnosti, zároveň rozzúri malú, ale hlasnú skupinku odporcov. „Život na ulici sa zlepšil v každom ohľade. Avšak to, čomu sa dostalo najviac mediálnej pozornosti bolo práve odmietanie zmien“, píše sa v knihe. Príklady, keď malá skupinka niekoľkých jednotlivcov hlasno kričí a snaží sa brániť niečomu, čo je v záujme širokej verejnosti poznáme aj od nás...

Bez ohľadu na to, či čítate takúto náučnú literatúru, alebo beletriu plnú príbehov, chcem Vás pozvať, aby ste marec, mesiac knihy využili na čítanie a objavili krásu a silu slova ukrytého v knihách. Aby vám priniesli oddych, ale aj nové vedomosti a rozšírili vaše obzory. Pretože tie potrebujeme získavať bez ohľadu na vek a bez ohľadu na to, akú pozíciu zastávame. A k tomu nie je užitočnejšieho spoločníka ako kniha.

Vo Vajnoroch úctu ku knihám udržiavame aj prostredníctvom našej knižnice, ktorú vedie pani Helena Paulenová, ktorej chcem touto cestou poďakovať za jej prácu s deťmi a mládežou. Knižnica je plná nových titulov, uskutočňuje rôzne zaujímavé besedy a podujatia. Pozývam preto všetkých Vajnorákov, či už deti alebo dospelých k návšteve knižnice a ponorenia sa do tajomstiev kníh v mesiac, ktorý im je venovaný.