Vajnorské divadlo v aktuálnej divadelnej sezóne

Od: Igor Roy
February 6, 2024
Vajnorské divadlo v aktuálnej divadelnej sezóne

Divadlo, alebo divadelné umenie je najstarší druh dramatického umenia,  realizujúci sa v živej interakcii herca a diváka. Divadelné umenie je kolektívnej povahy, je to špecifická ľudská činnosť odvodená od hry. Sémantika tohto pojmu integruje zrak, miesto a hru. V našom združení naviac vytvára priestor pre zmysluplné využitie voľného času a tak prináša do našej mestskej časti priestor pre kreatívne voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie.

Divadlo vzniká tak, že kolektív tvorcov ( herci, režiséri, choreografi, scenáristi, dramaturgovia, inšpicient, korepetítor, ap. ) a technických spolupracovníkov ( stavba scény, rekvizitári, garderóba, zvukári, osvetľovači a i. ) tvoria divadelnú inscenáciu, ktorá sa predvádza buď jednorazovo, alebo vo viacerých reprízach divákom.

Inak tomu nie je ani v našom divadle, ktoré stojí na prahu osláv svojho 15-steho výročia, od znovuobnovenia slávnej divadelnej tradície vo Vajnoroch, ktorej vznik, ako vieme, siaha až do vojnového obdobia roku 1916.

Celý proces tvorby, od voľby dramatického textu, teda scenára ( ktorý si v našom divadle zvyčajne píšeme vďaka talentu pani Danky Rybárovej sami, alebo sa inšpirujeme už hotovým dielom renomovaných autorov, ktorých reálie sa snažíme čo najviac priblížiť našej kultúre, tradíciám, či aktuálnej situácii - zásadne sa jedná v našom divadle o komédie ) cez skúšky, teda proces, na ktorom sa dramatický text prevádza do javiskovej podoby hrou, teda interpretáciou hercov, fantáziou scénografov, podčiarknutý hudbou, prípadne tancom pod vedením režiséra a choreografa, až po odovzdanie divákom, teda premiérou hry ( ktorú zväčša uvádzame v Dome kultúry vo Vajnoroch a jej reprízami, ktoré už uvádzame v rámci zájazdov v rámci celého Slovenska ) absolvujeme i my. Riadne a zodpovedne, tak ako sa na divadlo sluší a patrí.

K dovŕšeniu plnohodnotného divadelného predstavenia, treba naplniť mnoho zmyslov, vnemov diváka a okrem umeleckej tvorby, je neodmysliteľnou súčasťou každej úspešnej inscenácie aj scéna: teda kulisy, dekorácie, rekvizity, kostýmy, ktoré si v našom divadle tiež vyrábame sami. K skúšobnému procesu samotnej inscenácie patrí aj návrh scény, kostýmov a ich následná výroba. Táto realizácia zaberie mnoho času, hodín a financií.

Vajnorské divadlo Šaldova

Celá táto tvorba sa vďaka spolupráci Vajnorského divadla a Mestskej časti Bratislava-Vajnory odohráva v priestoroch bývalej materskej škôlky na Šaldovej ulici, kde Vajnorské divadlo našlo svoje zázemie. Priestor nie len pre samotné študovanie jednotlivých divadelných hier a projektov z repertoáru Vajnorského divadla, ale aj skladové priestory pre uskladnenie kulís, kostýmov, rekvizít, či ich samotnú výrobu. Nahliadnuť k nám, alebo, ak máte chuť, zúčastniť sa na niektorej zo zložiek nášho divadla, môžete každý piatok od 19:00 a sobotu od 10:00. V našich radoch radi uvítame každého, kto má akýmkoľvek spôsobom chuť zapojiť sa do rôznorodých činností v našom združení.

V tejto divadelnej sezóne 2023/2024 sa Vajnorské divadlo posúva opäť bližšie k svojim cieľom, ktoré boli na čas prerušené situáciou, ktorú spôsobil Covid a s ním spojený Lockdown. Po uvoľnení celej situácie, aj pre naše združenie nastal problém so skúšobnými priestormi. Budova bývalej materskej škôlky na Šaldovej ulici sa pripravovala na rekonštrukciu a tak všetky spolky a združenia, ktoré vďaka mestskej časti svoje zázemie našli práve tu, sa museli pripraviť na vysťahovanie. Začali sme baliť. Štrnásť rokov divadla, to už je riadna kopa kulís, kostýmov, rekvizít, textov, agendy a inventáru spojeného s našou činnosťou. Budova bola odpojená od energií a bez svetla a v zimných mesiacoch bez kúrenia, sa skúšať nedalo. Napokon nám mestská časť, aj vďaka Ing. Soni Molnárovej vyšla v ústrety a tak naše dielo môžeme dokončiť.

Hádam už od samého znovuobnovenia Vajnorského divadla, sa pokúšame do repertoáru zaradiť rozprávku pre deti. Nové vedenie Vajnorského divadla, ktoré bolo zvolené 6.7.2023 sa s chuťou pustilo do naplnenia tejto vízie a v súčasnosti má súbor rozpracovanú divadelnú hru pre deti, ktorej scenár napísali Daniela Rybárová a Igor Roy, ktorý sa ujal aj réžie, inšpirovaný klasickým Puškinovým dielom.

S novým štatutárnym zástupcom Vajnorského divadla, pánom Máriom Šimorkom sme sa porozprávali nie len o novej hre, ale aj plánoch Vajnorského divadla.

Mário Šimonka

Mário Šimonka

Mário Šimorka, je rodák z Bojníc, žijúci v Banskej Bystrici. Ako ste sa dostali do Vajnorského divadla?

Pred pár rokmi som cez sociálne siete narazil na tvorbu a projekty Vajnorského divadla a ako to býva, začal som aktivity VOD sledovať.

V Bojniciach odkiaľ pochádzam som často účinkoval na rôznych podujatiach a tak mi divadlo nebolo cudzie. Časom sme sa dohodli a ja som vstúpil do združenia, ako riadny člen.

Ste kreatívny. Šijete kostýmy, vyrábate parochne, tvoríte zaujímavé kulisy a dekorácie, taktiež sa venujete hair stylingu a na rôzne podujatia líčite umelcov. Kedy ste v sebe objavili tohto kreatívneho ducha?

Ešte počas môjho pôsobenia v rodných Bojniciach som často účinkoval na Bojnickom zámku, kde sa každoročne konal Medzinárodný festival duchov a strašidiel. Tam som stvárnil množstvo postáv a veľa krát sa stalo, že sme pre časovú tieseň nestíhali a museli sme sa česať a líčiť navzájom. Prijal som aj túto výzvu. Postupom času som sa začal sústreďovať na túto stránku divadla. Doplnil som si potrebné vzdelanie a venoval  som sa vizáži. Čo sa týka šitia, k tomu ma ako dieťa priviedla babička. Bola pánska krajčírka. Zaučila ma  trochu k tomuto remeslu. Všetky tieto spomínane veci som sa postupne učil robiť skúšaním – a la pokus, omyl. Dnes viem aj tieto svoje zručnosti ponúknuť divadlu.

Prezraďte nám, akú divadelnú rozprávku chystáte?

So súborom Vajnorského divadla, sme sa pustili do skúšobného procesu veľmi zaujímavej rozprávky. Danka Rybárová a Igor Roy ponúkli svoju úpravu Puškinovej Zlatej rybky, ktorej príbeh je zaujímavý aj z toho titulu, že prináša detskému divákovi ponaučenie. Pýcha predchádza pád. Veď márnosť nad márnosť a všetko je márnosť.

V čom bude teda toto divadelné predstavenie zaujímavé?

Zaujímavé to bolo od začiatku hlavne pre nás ( smiech ). Rozhodli sme sa v tomto predstavení skĺbiť dva divadelné žánre. Nebude to len klasická činohra. Ale aby sa mali diváci a hlavne tí detskí na čo tešiť, viac neprezradím. Môžem snáď povedať, že v alternácii s Mirkom Rybárom si v tomto predstavení zahrám aj ja. Staručkého rybára. Moju manželku, márnotratnú a chamtivú rybárku si zahrá Danka Rybárová v alternácii s Aďkou Motúzovou.

V akom štádiu skúšobného procesu sa nachádzate?

Samotný skúšobný proces je pre nás náročný, aj vzhľadom na stav, v akom sa budova na Šaldovej ulici, v ktorej máme svoje zázemie nachádza. Počas zimných mesiacov sa bez kúrenia a energií nedalo pravidelne stretávať a skúšať. Počas tohto času sme sa ale pustili do výroby kulís, kostýmov a rekvizít. Všetko do tejto hry si vyrábame a pripravujeme sami. Od návrhu kostýmov, cez ich realizáciu, až po návrh scény a jej výrobu. Všetko je to tentokrát naša produkcia. Vajnorské divadlo dosiaľ nežiadalo o dotácie, či granty. Na svojich predstavenia spolupracovalo s mnohými zabehnutými a renomovanými inštitúciami, či už Slovenské národné divadlo, alebo divadlo Nová scéna, s podporou svojich mecenášov. Tento systém sa nám zdal ale veľmi nevýhodný, nakoľko doba uvádzania jednotlivých predstavení bola limitovaná časom zápôžičky kulís, či kostýmov. Teraz by sme radi prešli na systém vytvorenia takého repertoáru, ktorý budeme môcť uvádzať bez časových hraníc, určených zmluvou.

Tak teda, kedy sa môžeme tešiť na premiéru Zlatej rybky?

Zlatá rybka je náročný proces. Deti sú úprimné a neodpustia chyby. Veľmi intenzívne, popri iných projektoch, ktoré uvádzame pravidelne, skúšame scény tejto divadelnej hry. Nechceli sme si určiť presný dátum premiéry, aby sme neboli viazaný termínom a nepracovali v strese. Úprimne ale prezradím, že v aproximatívnom pláne našej činnosti, máme uvedený marec 2024. Budem rád, ak by sa nám to podarilo realizovať do leta 2024. Možno ako darček k MDD.

Spomenuli ste projekty, ktoré pravidelne uvádzate. Kde vás môžeme vidieť?

Nakoľko Vajnorské divadlo nie je „kamenným“ divadlom a priestor na uvádzanie projektov z našej produkcie máme iba v Dome kultúry vo Vajnoroch a to iba počas uvedenia premiéry, reprízy riešime zájazdovými predstaveniami. V našom repertoári máme okrem projektov, ktoré súvisia s ľudovými tradíciami, ako je napr. Pochovávanie Basy - veľmi vtipne inscenované prevedenie, Stridžia noc – čo je inscenácia mapujúca zvyky a tradície v deň Sv.Lucie, alebo už tradičný Mikuláš, uvádzame aj komické scénky a inscenované vtipy popretkávané piesňou, pod názvom RetroCABARET, ktorý sa teší veľkej obľube u divákov, rovnako, ako hudobno-poetické pásmo Kytica piesní a poézie.

Ale aby som odpovedal na vašu otázku, veľmi radi by sme začali s Mestskou časťou Bratislava – Vajnory rokovať o možnosti pravidelného priestoru v Dome kultúry, pre uvádzanie projektov z produkcie Vajnorského divadla. Myslím si, že pravidelná prehliadka našej činnosti, by mohla byť zaujímavá pre vajnorákov rovnako, tak, ako aj pre všetkých tých divákov, pre ktorých uvádzame naše predstavenia v rámci zájazdov. Určite by to obohatilo kultúrne, umelecké a spoločenské vyžitie vo Vajnoroch.

Spolupracujeme s mnohými zaujímavými a inšpiratívnymi osobnosťami, čo bolo svojho času možné vidieť aj pri uvádzaní TalkShow Odraz v zrkadlách a práve na takúto tradíciu by sme radi do budúcna nadviazali. Lebo viem, že svojich divákov si aj táto produkcia získala. Treba len začať a ponúknuť pravidelné uvádzanie divadelných hier, projektov v rámci aktuálnych tém počas roka. Vidím aj v iných mestách, mestečkách a obciach, ktoré navštevujeme, že dopyt je. Možno by nebolo na škodu pouvažovať o takejto tradícii aj vo Vajnoroch, počas celého roka, nie len príležitostne.

Áno. S tým súhlasím a držím palce, aby sa vaše vízie a plány naplnili. Prajem veľa úspechov a ďakujem v mene všetkých vajnorákov, za šírenie dobrého mena a reprezentáciu Vajnor. Tak divadelnícky: tfuj, tfuj, tfuj.

Aj my ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s vami.

Zároveň by som možno ešte rád pozval každého, kto má záujem pridať sa k nám, či už do umeleckých, alebo technických zložiek. Ste srdečne vítaní. Kontakt na nás určite nájdete aj na webe vajnory.sk

 

foto: © VOD

text: iro