Dni Vajnor ukázali kultúru a tradície dediny v meste

Od: Michal Vlček
September 18, 2023
Dni Vajnor ukázali kultúru a tradície dediny v meste

História, kultúra a tradícia Vajnor to sú nielen veci ako známy vajnorský ornament, vajnorské kroje ale rovnako aj veľkolepé ľudové dedinské akcie. Takými už v dávnej minulosti boli oslava úrody, zberu hrozna a farské hody. Všetky tieto tradičné akcie sme spoločne s Vajnorákmi, susedmi, hosťami a všetkými priateľmi našej mestskej časti oslávili uplynulý predlžený víkend na dvojdňovom podujatí Dni Vajnor.

Vajnorská dychovka

Začali sme ich už v piatok doobeda slávnostnou hodovou svätou omšou a to priamo v Parku pod lipami. Večer program pokračoval vystúpením rôznych folklórnych súborov ako naša známa Vajnorska dychovka, Jednástka z Ivanky, Ekonóm alebo Legrúti.

Sobota začala tradičným alegorickým dožinkovým sprievodom, ktorý býva najznámejšou časťou dožiniek. Zúčastnili sa ho naše kultúrne spolky, krásne tanečnice, skauti, športovci, veteráni a po prvýkrát aj vojaci z posádky, ktorá sídli vo Vajnoroch a rôzne občianske združenia. Alegorický sprievod takýmto spôsobom prezentuje rôzne stránky života v meste, od dávnych zvykov až po súčasnosť.

Dni Vajnor

Program pre návštevníkov pokračoval podvečer pásmom Podobenka z Vajnor a vystúpil aj VOS-Vajnorský okrášľovací spolok. Ten nám svojim krásnym spevom priblížil ako také dožinky, či vinobranie na dedinách už v dávnej minulosti prebiehalo.

Vyvrcholením akcie bolo odovzdanie hroznového venca. Pri jeho preberaní som zaň v mene všetkých vajnorských roľníkov, vinárov a poľnohospodárov poďakoval za ich prácu na poliach a vo viniciach.

Naša vďaka však patrí všetkým, a nie je ich málo, ktorí sa u nás vo Vajnoroch usilujú o zachovanie všetkých tradičných kultúrnych zvykov. Práve vďaka nim sú Vajnory také aké sú. Aj dnes si môžeme hrdo nielen pripomínať ich kultúrne a tradičné hodnoty ale ju aj prezentovať na akciách akými sú Dni Vajnor naším obyvateľom, či hosťom z bližšieho alebo vzdialenejšieho okolia.