Vajnorská penalta

Od: Richard Fekete
July 9, 2024
Vajnorská penalta

Aj naša „Penalta“ už patrí medzi naše „legendy“, a  preto si jej 15. výročie zaslúži viac priestoru. Podujatie začal organizovať Jaro Križan, ktorý ho má odvtedy na starosti. 13 doterajších ročníkov vyhralo 11 strelcov (dvaja boli úspešní dvakrát). Akcia je známa v širokom okolí, množstvo účastníkov sa na ňu s radosťou vracia. A  nielen pre  skvelé ceny, ktoré boli v ponuke aj tento rok. Príjemná atmosféra priťahuje stále viac celých rodín a v dvoch detských kategóriách máme stále vyšší počet účastníkov. Vajnorská penalta jednoducho láka.

Vajnorská penalta

JAROSLAV KRIŽAN

› Ako vznikla myšlienka v roku 2009 zorganizovať 1. ročník Vajnorskej penalty?

Myšlienka skrsla spomienkou na  rok 1989, keď sme sa desiati spoluhráči vybrali dvoma škodovkami na  podobnú „penaltu“ niekam ku  Zlatým Moravciam, presné miesto si už ozaj nepamätám. Gestorom podujatia bol Jano Kocian, ktorý sa prekvapivo presadil v  nemeckom St. Pauli a  bol populárny. Prvá cena bola lopta a dres s jeho autogramom. Skončil som tam štvrtý, čo ma ohromne štvalo. Možno práve preto dnes cenami odmeňujeme prvých 5 najlepšie umiestnených (smiech).

› Podujatie oslavovalo 15 rokov. Myslel si si na začiatku, že vydrží tak dlho?

Som svojím spôsobom veľmi konzervatívny, tradície mám principiálne veľmi rád. Veľmi mi chýbali pravidelné minifutbalové turnaje na  hádzanárskom ihrisku. Stretávali sa tam viaceré generácie športovcov, vždy sa bolo o čom baviť. Možno aj preto už pri organizovaní prvého ročníka bolo mojou ambíciou skúsiť vytvoriť niečo trvácnejšie. Že to ale vydrží 15 rokov, by bola vtedy príliš odvážna myšlienka.

› Pandémia ho na 2 roky prerušila. Veril si, že ožije, alebo si bol skôr skeptický?

To bolo pre mňa také smutné obdobie. Ľudia prirodzene prestávali žiť spoločensky, začala sa výrazne polarizovať spoločnosť. Sám som mal vtedy chuť s  celým podujatím seknúť. Nebyť podpory a pomoci partie ľudí z výkonného výboru FK, by určite skončila.

› Keď porovnáš 1. a 13. ročník, v čom sa toto podujatie posunulo, prípadne zmenilo?

Z  novorodenca sa stal dobre reprezentujúci tínedžer. Pri fotografiách z  prvého ročníka cítiť vôňu minulého tisícročia, ale aj obrovského nadšenia. Každým rokom sme sa organizačne posúvali vpred, čo vlastne kopírovalo aj vývoj celého futbalového klubu vo Vajnoroch.

VAjnorská penalta

›Utkvel ti v pamäti nejaký ročník špeciálne?

Krásnym momentom pre mňa bolo spustenie súťaže žien a detí už v druhom ročníku. Zo začiatku príjemné spestrenie, no dnes už vlastne spoločným počtom účastníkov valcujú aj hlavnú kategóriu.

› Na Vajnorskej penalte sa za tie roky zúčastnilo mnoho zaujímavých osobností. Ktoré?

Začnem bývalými športovcami, ako Ladislav Pecko, Vladimír Kinder, Karol Marko, Dušan Tittel, Róbert Semeník, herci Roman Pomajbo, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Marián Miezga, Zuzana Šebová, Michal Kubovčík, Igor Adamec, Martin Vanek, športoví komentátori Matej Hajko, Pavol Gašpar, Matúš Krutý, Števo Eisele, moderátor Daro Richter. Super sa na podujatí cítili a  cítia aj  slovenskí reprezentanti vo  futsale, ktorí istú dobu tvorili aj súčasť kádra FK Vajnory.

› Pôvodne mala akcia prerásť región, ale nakoniec sa ustálila v rodinnejšej podobe. Prečo?

To je pre mňa malá záhada. Vždy som si myslel, že hodnotné ceny pritiahnu ľudí aj  zo širšieho okolia. Či sa ale urobila slabšia, alebo aj extrémne mohutná propagácia podujatia, počet účastníkov sa nikdy zásadne nezmenil. Príčin bude asi viac. Široké možnosti ako stráviť sobotné popoludnie, niekedy kolidujú termíny so  zápasmi iných líg či akcií. V konečnom dôsledku sa väčšinou zúčastnia ľudia s väzbou na našu dedinu, stretnú sa tu všetky generácie domácich futbalistov a  ich blízki. Bývajú to veľmi príjemné posedenia.

Vajnorská penal

› Čo je na organizovaní najťažšie?

Najťažšie je celé to zladiť. Začína sa to, pri dnešnom vyťažení futbalového ihriska, už zabezpečením voľného sobotného popoludnia, pokračuje zorganizovaním marketingu, získaním sponzorov a hodnotných cien.

› Vieš o  nejakých podobných akciách na Slovensku?

Počul som o niekoľkých v blízkom okolí, ale myslím si, že žiadna nepresiahla 3 ročníky. Ak áno, veľmi sa ospravedlňujem. Registrujem Penalta Cup v Kováčovej, čo je memoriál bývalého športového komentátora Miloša Kováča. Organizátori si dali pred pár rokmi prestávku. Podľa mojich informácií je najstarším podujatím „Patanská penalta“, ktorá 22. júna dovŕšila vek dospelosti – 18. ročník. Ešte sme vďaka kamarátom objavili podobné podujatie vo Veľkej Lomnici a v Golianove.

› Ktoré firmy a  ľudia mimo klubových funkcionárov najviac a  najdlhšie pomáhajú?

Tých je za tie roky, samozrejme, veľmi veľa. Ale sú medzi nimi takí, ktorí sú tu s nami nezištne od začiatku. Vďačnosť by som rád vyjadril Darovi Richterovi, ktorý sa vzorne stará najmä o moderovanie a organizovanie súťaží detí. Romanovi Pomajbovi, ktorý bol spolu s Majom Zemanom tvárou podujatia. Janovi Mrvovi a Mišovi Vlčekovi ako starostom obce za spoluorganizovanie. Peťovi Mérymu a spoločnosti GRIF, Baške Cvečko a značke MARY KEY za  ochotnú pomoc a  sponzorovanie. Tých ľudí a firiem je oveľa viac a poďakujem im osobne a zvlášť na FB stránkach Vajnorskej penalty.

› Termín sa posunul zo septembra na jún... Prečo?

Celý september sme sa vždy modlili, aby bolo dobré počasie. A  každoročne to vychádzalo len tak-tak. Zopárkrát sme aj trochu zmokli. V minulom roku bola prognóza veľmi zlá, tak sme sa na výbore klubu dohodli, že to systémovo presunieme na jún, kedy býva počasie priaznivejšie.

› Ako hodnotíš 13. ročník?

Krásne počasie, rodinná atmosféra, najdlhšia séria premenených penált víťaza (19, pozn.), dobrá kapela, občerstvenie na vysokej úrovni a na záver ešte tancovačka pri hudbe v podaní DJ Milana Gaburu. Jednoducho paráda…

› Čo by sa ešte dalo zlepšiť?

Skúsime urobiť lepšiu osvetu najmä medzi našimi aktívnymi aj bývalými hráčmi, aby k nám prišlo ešte o pár hostí viac. Budúci ročník asi posunieme začiatok na neskôr, pretože v júni je dlhšie svetlo.

› Dá sa už skonštatovať, že Vajnorská penalta je tradícia a ostane tu ešte dlho?

Myslím si, že tradíciou sa stala už po pár ročníkoch. Dnes Dnes má už pevné miesto v kalendári kultúrno-športových podujatí obce a futbalového klubu.

Snímky: archív FK Vajnory