Vajnorské ľudové umenie ocenili velikáni Martin Benka a Alois Kalvoda

Od: Stanislav Bachleda
November 23, 2021
Vajnorské ľudové umenie ocenili velikáni Martin Benka a Alois Kalvoda

Vajnory boli a sú známou obcou nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Dobré meno krajiny šírili najmä umelci svojím talentom - výtvarníci, hudobníci, literáti, ktorí si všímali osobitosti obce, jej obyvateľov. Okrem hudby to bola najmä výtvarná stránka prejavujúca sa prostredníctvom obrazov, ornamentov i oblečením. To nepochybne zaujalo aj takých výtvarníkov, akými boli Marin Benka a Alois Kalvoda.

„Stále ďalší a ďalší návľštevníci prichádzajú na vajnorskú školu nadchýňať sa prácami nielen žiakov, ale aj ich učiteľky, ľudovej umelkyne, maliarky Kataríny Brúderovej. O formách jej práce sa prišli presvedčiť v dňoch 13. – 14. mája 1926 už vtedy známe maliarske kapacity Martin Benka, neskorší národný umelec a Alois Kalvoda, keď obaja vyslovili umelkyni svoju poklonu a hlbokú úctu za jej vykonané ľudové maliarske práce“, píše sa vo vajnorskej kronike.

Martin Benka navštívil našu obec s jedným z najvýznamnejších českých výtvarných umelcov Aloisom Kalvodom. Ich prítomnosť vo Vajnoroch nebola náhodná. Vieme, že pochádzal z obce Kostolište (do roku 1948 sa nazývala Kiripolec), odkiaľ po vyučení za maliara a krátkom pôsobení doma odišiel pracovať ako maliar - natierač do Viedne. Talentovaný mladý človek sa však s touto prácou neuspokojil a čoraz viac ho priťahovalo ozajstné výtvarné umenie. Najprv navštevoval súkromnú školu českého maliara Emanuela Neumanna, avšak rozhodujúcim momentom bolo, keď ho český novinár Ján J. Langer odporučil na štúdium u popredného českého krajinára Aloisa Kalvodu. Tento významný výtvarník určil jeho ďalšie umelecké smerovanie, podporoval jeho tvorbu, umožňoval mu zúčastňovať sa na výstavách a na spoločných cestách do rôznych českých regiónov, najčastejšie na Moravu a Šumavu. Žil a pôsobil v Prahe, avšak svoje rodisko aj iné kraje navštevoval často.

Najvýznamnejším momentom bola jeho tvorivá cesta na Oravu v roku 1913, o dva roky neskôr už organizuje v Čechách svoju prvú verejnú výstavu. Nasledoval rad ďalších, najmä v českých krajoch, avšak v roklu 1939 sa presťahoval na Slovensko. Jeho túžba mať svoj ateliér a galériu v Malackách sa nenaplnila pre nepochopenie tamojších mestských funkcionárov, ale štát mu daroval vilu s ateliérom a neskôr aj s galériou v Martine. Z vďaky mu venoval veľkú časť svojej tvorivej pozostalosti. V súčasnosti je to Múzeum Martina Benku. Jeho meno nesie aj osobitná cena, ktorú udeľujú významným výtvarným umelcom.

A práve takáto osobnosť československého výtvarného umenia sa zaujímala o umeleckú činnosť a tvorbu vo vajnorskej škole a o jej iniciátorku a ľudovú umelkyňu Katarínu Brúderovú. Umelecký a osobný vzťah Martina Benku a Aloisa Kalvodu vyústil do ich ocenenia legendárnej vajnorskej školy i umelkyne.

Alois Kalvoda bol uznávaný pedagóg a výtvarník - krajinár. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval moravskou prírodou a životom obyčajných ľudí na dedine, teda oblasťou, odkiaľ pochádzala časť predkov vajnorských obyvateľov. Vychoval rad popredných českých výtvarných umelcov. Zo slovenských to bol Martin Benka, s ktorým mal aj po skončení jeho štúdií dlhodobý priateľský vzťah, čo potvrdzuje aj jeho prítomnosť vo Vajnoroch.

Návštevy významných osobností vo Vajnoroch umocňujú postavenie našej obce, podporujú hrdosť na jej dejiny, kultúru a na všetko, čo dotvára jej súčasnú podobu.

Stanislav Bachleda