Vďaka učiteľkám a učiteľom za ich obetavú prácu

Od: Michal Vlček
April 2, 2024
Vďaka učiteľkám a učiteľom za ich obetavú prácu

V našej mestskej časti sme si návštevou školských zariadení pripomenuli Deň učiteliek a učiteľov. Odovzdali sme aspoň malú pozornosť a poďakovanie za ich náročnú prácu.

Pravidelne v poslednej dobe hovorím, že v dnešnej dobe šírenia obrovského množstva informácii ale bohužiaľ aj dezinformácii je povolanie učiteľa možno dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

den uc

Cestou ako tejto záplave čeliť je hlavne skutočné vzdelávanie. Len obrovský prehľad pani učiteliek a učiteľov, životné skúsenosti, vzdelanosť a trpezlivosť môže naučiť naše deti rozlišovať medzi tým, ktoré informácie sú dôležité, ktoré nie, čo je podstatné a čo nepodstatné, čo je správne a čo už tak celkom nie. Pretože mať po ruke množstvo informácií ešte neznamená automaticky múdrosť a rozhľadenosť.

Žiadne surfovanie na internete plnohodnotne nenahradí klasické vyučovanie v školských laviciach a lásku učiteliek a učiteľov k svojim žiakom.

Preto naše jedno obrovské ĎAKUJEM patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom. Vzdelanie, za ktoré vďačíme ich neúnavnej a nenahraditeľnej práci je tou najdôležitejšou investíciou, ktorú môže mladý človek do svojej budúcnosti dostať.