Štúdium ďalšej skupiny Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch ukončené, ale nie úplne

Od: redakcia
May 27, 2024
Štúdium ďalšej skupiny Univerzity tretieho veku vo Vajnoroch ukončené, ale nie úplne

Vajnory si pamätajú úplne na prvú prednášku a imatrikulácie svojich seniorov v akademickom roku 2019/2020. Pôvodne dvojročné štúdium sa z dôvodov, ktoré sú nám všetky známe, predĺžilo o jeden rok.

V akademickom roku 2022/2023 ďalšia skupina vajnorských seniorov  pokračovala v písaní príbehu v rámci študijného programu Nikdy nie je neskoro začať niečo nové vo Vajnoroch. Posledný aprílový týždeň 2024 vo Vajnoroch bola posledná prednáška  a kolokvium k ukončeniu  štúdia. Príbeh napísal ďalšiu kapitolu.

Po úspešnom ukončení štúdia na malom slávnostnom posedení sme si všetci spoločne zaspomínali a rekapitulovali sme uplynulé dva akademické roky.  Bolo nám cťou pri našom resumé vo Vajnoroch okrem starostu Ing. Michala Vlčeka, vicestarostky Ing. Soni Molnárovej privítať rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., prodekana pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Jozefa Orgonáša, PhD., MBA  a manažérku Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave PaedDr. Janku Sebera Chládeckú, PhD, MBA.

Spomienky na predchádzajúce obdobie vždy majú nádych nostalgie. Naše spomienky sú krásne, radostné a zmysluplné. Krásne dva roky, ktoré nám všetkým dali nové informácie, nové skúsenosti, nových priateľov, nové zážitky a  nový zmysel života. Ku každému záveru patria aj slová vďaky. Tie sú adresované seniorom študentom, vyučujúcim, pani vicestarostke, ktorá bola sama študentkou a zároveň vedúcou študijnej skupiny a pánu starostovi Ing. Michalovi Vlčekovi, ktorý bol vždy podporovateľom a oporou tohto projektu.  Vajnory už navždy budú späté s informáciou a v histórii sa bude písať, že Vajnory mali svoju Univerzitu tretieho veku.

A prečo ešte k ukončeniu niečo chýba? Kolokvium a záverečné resumé sú neformálnym ukončením štúdia. Formálne bude štúdium ukončené slávnostnou promóciou, 10. júna 2024 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. S informáciami o tejto záverečnej slávnostnej bodke i s fotografiami sa pochválime článkom na budúce.

Najpodstatnejšia informácia na koniec. Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Vajnoroch, od akademického roku 2024/2025 otvára ďalšiu študijnú skupinu, s novým študijným dvojročným programom a snovým obsahom štúdia. Vajnorských seniorov čakajú v prvom ročníku tieto témy: Senior – marketing – jeho zvláštnosti a špecifiká, strieborná ekonomika (trocha inak), Tradičná príprava jedál – česká gastronómia, Reklamácie v CR a ich riešenie, Produkty, kvalita produktov, slovenské produkty (med, bryndza a i.), Environmentálne uvedomelý spotrebiteľ  − senior, Vianoce – senior (trocha inak), Špecifické produkty – senior a jeho nákupy, Maloobchodná predajňa a senior, Veľká noc a senior, Životné prostredie a senior (ochrana, zelený spotrebiteľ, separovanie), Kúpeľníctvo, kúpele (SR a v Európe) a senior,  Dovolenka a senior (Slovensko, zahraničie, špecifiká leteckej dopravy), Nákupy a senior (komunikácia obchodníka orientovaná na seniora) a Senior a digitálny svet (bezpečnosť, riziká, výhody).

Vajnorskí seniori sa na štúdium môžu prihlásiť u pani vicestarostky Ing. Soni Molnárovej. Poďme spolu pokračovať v našom vajnorskom príbehu.