Rokovalo miestne zastupiteľstvo

Od: redakcia
May 3, 2024
Rokovalo miestne zastupiteľstvo

Vo štvrtok popoludní sa uskutočnilo X. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory, ktoré rokovalo o viacerých dôležitých témach.

pán Krištofič

Na úvod rokovania poslanci privítali bývalého dlhoročného predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vajnoroch pána Jána Krištofiča, ktorému starosta Michal Vlček poďakoval za dlhé roky pôsobenia vo funkcii a obrovský kus práce, ktorý urobil pre seniorov v našej mestskej časti.

Na zastupiteľstve vystúpil aj veliteľ Okresného veliteľstva Mestskej polície Bratislava III Martin Gál, ktorý predniesol informáciu o činnosti mestskej polície v našej mestskej časti. Okrem iného v správe informoval, že v Dome kultúry Vajnory je vyhradená miestnosť pre okrskárov mestskej polície, ktorí sú k dispozícii širokej verejnosti v prípade potreby každú stredu od 15:00 do 17:00.

V hodnotenom období bolo celkovo podľa informácii veliteľa príslušníkmi Okresného veliteľstva Bratislava III riešených v mestskej časti 1393 udalostí (o 1144 viac ako v roku 2022 - nárast o 559%),. Bolo vykonaných 429 kontrol verejného poriadku (o 391 viac ako v roku 2022- nárast o 1.128%), 99 preverení udalostí (o 6 viac ako v roku 2022- nárast o 10%). Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených 768 priestupkov (o 679 viac ako v roku 2022- nárast o 862%), za ktoré boli uložené blokové pokuty vo výške 7.040 € (o 6.240 € viac ako v roku 2022- nárast o 880%.

poslanci zastupiteľstva

Poslanci tiež schválili výsledky Participatívneho rozpočtu za rok 2024, z ktorého sa bude realizovať na základe hlasovania občanov revitalizácia okolia kaplnky na Roľníckej ulici a výsadba kruhu na križovatke Dorastenecká a Rybničná.

Ďalej miestne zastupiteľstvo rokovalo okrem iného o zmene rozpočtu, Všeobecne záväznom nariadení o prijímaní detí do materskej školy alebo o informácii o spôsoboch rokovania zariadenia pre seniorov.

Všetky materiály, ktorými sa zastupiteľstvo zaoberalo nájdete TU

Najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 20. júna 2024.