Marec - Apríl 2021

Marec - Apríl 2021

Veľmi ma potešilo, že som Vás postupne mohol oboznamovať

o čoraz nižšom počte pozitívne testovaných
 • Príhovor starostu

76. výročie oslobodenia mesta Bratislava

Pamiatku oslobodenia Bratislavy a Vajnor 4. apríla tohto roku sme si pripomenuli v obmedzenom režime
 • Oznamy

Lokalita Nemecká dolina: Cesta vyváženého kompromisu (?!)

Ide o dlhoročný proces a sled mnohopočetných konaní
 • Aktuality

Súťaž o najkrajšie kraslice

V čase veľkonočných sviatkov mestská časť zorganizovala súťaž o najkrajšie veľkonočné kraslice.
 • Aktuality

Nové občianske združenie: VSV – Vinohradnícky spolok Vajnory

S veľkou radosťou vám oznamujeme založenie nového spolku
 • Aktuality

Rekonštrukcia organa v chráme Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch 3.časť

 • Aktuality

Rozlúčka s Bohumírom Hrabákom

Na Kvetnú nedeľu sa niesla Vajnorami smutná práva. Vo veku nedožitých 97 rokov nás navždy opustil pán Bohumír Hrabák
 • Osobnosti

Nová cesta Vajnorského vinohradníckeho spolku – Via Vitis

Vajnory a vinohradníctvo k sebe patria od nepamäti.
 • Aktuality

Vitamínové balíčky pre vajnorských seniorov

V tomto nežičlivom čase pre život v podmienkach pandémie COVID-19 je posilnenie individuálnej imunity veľmi dôležité.
 • Aktuality

Srdce vďaky vo Vajnoroch

Po Budapešti, Paríži, Villach a Bordeaux, zavítalo Srdce vďaky aj do Vajnor
 • Oznamy

Očkovanie psov

Hromadné očkovanie psov proti besnote sa v tomto roku neuskutoční
 • Oznamy

Online karneval - dá sa to…?

Na online vyučovaní sme sa aj zabavili, hodiny sme si karnevalom spríjemnili.
 • Oznamy