Od oberačky po nové víno

Od: Doc. Ing. Juraj Ondruška, PhD.
February 28, 2023
Od oberačky po nové víno

Priatelia, dlhšiu dobu sme nevyužili možnosť publikovať vo Vajnorských novinkách hlavne z dôvodu vyťaženosti, keďže nás aktívnych, ochotných venovať čas záchrane vinohradov, je stále málo. Preto by som rád začal výzvou, ktorú sme opäť publikovali na našom Facebooku.

Prosím, zapojte sa aj Vy!

Naďalej máme v ponuke vinice, ktoré by ste si mohli adoptovať. Stále je množstvo vlastníkov viníc, ktorí ich neponúkli prostredníctvom našej iniciatívy. Stále bojujeme s nedostatkom ochotných dobrovoľníkov zapojiť sa do záchrany viníc. Stále je šanca ďalšie vinice zachrániť. Prosím, neváhajte, teraz je obdobie, kedy treba do jari vinič postrihať, inak sa každým rokom ďalšie z nich stávajú nezachrániteľné! Vajnorské vinohrady zomierajú. Pripojte sa k ich záchrane.

"Adoptujte" si vinohrad alebo dajte ten svoj do adopcie, aby prežil. Pomôžte pri jednorazových brigádach či iným spôsobom. Zapojte sa a zachráňme spolu, čo sa dá. Plocha vrátených vinohradov je približne 70 ha. Tu nestačí spraviť si zopár PR fotiek a ostrihať jeden "hon". Preto chceme zapojiť všetkých, ktorí chcú pomôcť. Veríme, že osud vinohradov Vám nie je ľahostajný. Na prevažnej ploche sú v takom stave, že ak sa okamžite nezačne s masívnym obhospodarovaním, staré korene už nebude možné zachrániť a vinohrady zomrú.

vsv členovia

Ako postupovať, keď chcem pomôcť:

Napíšte MAIL na vsvajnory@gmail.com Do predmetu (*) správy dajte, prosím, akým spôsobom sa chcete zapojiť:

* Chcem zachrániť vinohrad odovzdaním do užívania.

* Chcem zachrániť vinohrad vzatím do užívania.

* Chcem zachrániť vinohrad ako dobrovoľník pri obhospodarovaní.

* Chcem zachrániť vinohrad a pomôcť iným spôsobom.

Prosím, šírte túto informáciu akýmkoľvek spôsobom aj k tým, ktorí nemajú prístup na internet či Facebook. Čas hrá proti nám. My Vám mailom pošleme ďalšie informácie. Vráťme sa k titulku „Od oberačky po nové víno“ a stručne si zhrňme zásadné momenty v činnosti VSV od septembrových oberačiek k dnešnému dňu. Máme nové logo, ktoré v sebe zahŕňa charakteristické prvky vajnorského vinohradníctva, strapec hrozna, vinohradnícky nožík a vinohradnícku ružu. Vidíte ich tam? Naše minuloročné vínko, ročník 2021, ste mali možnosť ochutnať aj na Vajnorských dožinkách a hodoch i na dušičkovej zábave s raperom Majselfom. Ale čo sprevádzalo príbeh nového ročníka z hrozna dopestovaného v roku 2022? Nebudem podrobne rozoberať technologické operácie spracovania hrozna, pretože na to nie je priestor. Treba len zdôrazniť, že sa snažíme využiť moderné metódy v podmienkach malovinárstva. Chceli sme ukázať, že sa dá urobiť kvalitné moderné víno aj v „tradičnej“ vajnorskej pivnici pod rodinným domom. A skutočne sa nám to podarilo. Víno 2022 sa začalo zhmotňovať sériou oberačiek v septembri, kedy sa rozbehol kolotoč spracovania hrozna a neskôr krášlenia vína. Náš burčiak mal obrovský úspech a už na Katarínskej zábave 26. 11. 2022 sme predstavili mladý Müller 2022. . K dispozícii bola aj Pesecká leánka 2021 a Cuvé 2021 z našej vinice. Náš spolok je oficiálne registrovaný ako pestovateľ hrozna a výrobca vína. Tomu predchádzala modernizácia našej pivnice s kapacitou viac ako 3500 l. Pre registráciu sme museli splniť prísne hygienické a technologické normy, s čím boli spojené značné investície do vybavenia a úpravy priestorov. Kúpili sme nové nerezové nádoby, mlynček s odstopkovačom, filtračnú techniku, techniku na plnenie fliaš, parný generátor, vybavenie na analýzy a svojpomocné rozbory, vybavenie na chladenie, čiže riadené kvasenie, a množstvo ďalších drobností. Prostriedky sme získali vďaka spolupráci so sponzormi a z vlastných príspevkov od členov, no stále bojujeme s ich nedostatkom. Aj preto sme tento rok požiadali MČ o podporu plánovaných aktivít spolku v roku 2023, ktoré nám neprinášajú finančný zisk, ale v rámci života MČ poskytujú celospoločenskú službu, či už pri podpore zachovania vinohradníckej tradície vo Vajnoroch, vzdelávania, práce s mládežou, alebo pri spolupráci na podujatiach mestskej časti.

Ak máte zajem ochutnať naše vína, neváhajte nás kontaktovať. Viac fotografií a aktuálne informácie zverejňujeme hlavne na našom Facebooku www.facebook.com/vsvajnory a na web stránke www.vsv-vinohradnickyspolokvajnory.sk.

Text a snímky: Doc. Ing. Juraj Ondruška, PhD., predseda spolku