Predstavujeme vajnorských poslancov: Katarína Pokrivčáková

Od: redakcia
March 2, 2023
Predstavujeme vajnorských poslancov: Katarína Pokrivčáková

Novozvolené poslankyne a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory sme požiadali o vyjadrenie k tomu, čo pre nich znamenajú Vajnory, ako aj o plánoch do budúceho volebného obdobia. Poslankyne a poslancov budeme predstavovať postupne v abecednom poradí.

1. Predstavenie sa poslanca, niekoľko slov o sebe

2. Čo pre Vás znamenajú Vajnory?

3. Aké sú Vaše priority v novom volebnom období?

Ad. 1 Narodila som sa a doteraz žijem vo Vajnoroch. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a pracujem v spoločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti financií. Vychovávali ma milujúci rodičia. Mala som šťastie na skvelú rodinu, s ktorou som zažila vajnorské oberačky, zabíjačky i veľa zábavy na rôznych oslavách. Mám malú, milú a veselú dcérku, manžela, ktorý je zanieteným hudobníkom, dve sestry, ktoré sú spojené s Vajnormi prostredníctvom práce a vášne k vajnorskému ornamentu a folklóru v akejkoľvek podobe. Veľmi hrdá som aj na svojich synovcov, vajnorských futbalistov. Lásku k tradíciám nám od malička vštepovala naša babka a jej sestra, naša teta Katarína, ktorá bola úžasnou vajnorskou ľudovou umelkyňou. Už viac ako 30 rokov pôsobím vo Vajnoroch v oblasti kultúry, a to vo viacerých spolkoch a zoskupeniach, od Vajnorskej folklórnej skupiny, cez zbor Jána Pavla II. a mládežníckej skupiny E.L.F., Vajnorskú dychovku až po skupinu Shine, s ktorou účinkujeme dodnes. Mojou veľkou vášňou je moderovanie našich kultúrnych akcií, ktoré si stále uchovávajú svoj osobitý ráz.

Ad. 2 Vajnory sú mojím domovom. Je to miesto, kde žili moji predkovia, v ktorom žije moja rodina a moji priatelia a veľa milých a pracovitých ľudí. Vajnory majú svoje čaro a krásu. Nádhernú, jedinečnú a bohatú kultúru. Musím povedať, že čoraz viac obdivujem ľudí, ktorí nezištne a s láskou udržiavajú naše tradície, zvyky, vajnorský ornament, hudbu, šport či tradičné vinohradníctvo. Teším sa, keď do našej komunity prichádzajú ľudia, ktorí sa snažia pomôcť, zapojiť, ktorým sa život u nás páči a chcú byť jeho súčasťou. Na našich obyvateľoch si veľmi vážim, že nepodľahli nenávisti, šíriacej sa sociálnymi sieťam,i a ešte stále dokážu vytvárať životaschopnú komunitu.

Ad. 3 Mojou prioritou boli a sú Vajnory. Žijeme veľmi ťažkú dobu a situácie a problémy, ktorým čelíme, sú pre nás veľkou výzvou. Uvedomujem si dôležitosť rozvoja. Svet okolo nás nezastavíme, ale súčasne je naším cieľom rozvoj regulovať tak, aby bol udržateľný a bol pre nás prínosom. Kultúra, šport a tradície sú pre všetkých prirodzenou súčasťou života, ale je čoraz náročnejšie ich udržiavať pri živote a odovzdávať ďalším generáciám. Našou snahou je maximálne podporovať pôsobenie spolkov vo Vajnoroch. Čoraz častejšie sa do popredia dostáva aj otázka životného prostredia a zaangažovanosť každého z nás bude viac ako potrebná. Financovanie samospráv je tiež veľmi vážnou témou, rozhodnutia našich zákonodarcov, žiaľ, nie sú voči samosprávam spravodlivé a život nám rozhodne neuľahčujú. Napriek tomu verím, že sa nám podarí aj spolu s kolegami tieto výzvy zvládnuť a Vajnory zostanú i naďalej dobrým miestom pre život.