November - December 2021

November - December 2021

Štedrovečená modlitba

Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou,
vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov,
zotri slzy z očú, zahoj biednych rany,
ochráň všetkých verných, Pane milovaný!

Martin Rázus

 

Jesenné výsadby stromov

Keď padlo prvé lístie zo stromov, začala sezóna ich výsadieb.
 • Aktuality

Už o pár momentov si sadneme k štedrej večeri

Vďační, že môžeme byť spolu, vystúpime z kolotoča povinností
 • Príhovor starostu

Svätomartinské svätenie mladého vína

V nedeľu 14. novembra sa po svätej omši v priestoroch pivnice PD Vajnory uskutočnilo svätenie mladého vína.
 • Vajnorský život

Bratislava chce oživiť mestské vinice

Bratislava vyhlásila súťaž, ktorej cieľom je transparentný výber nových nájomcov mestských viníc.
 • Aktuality

Vianočné svetlo

Vychutnajte si aj vy ten nádherný povznášajúci pocit z vianočného osvetlenia v našich Vajnoroch.
 • Aktuality

Náš Mikuláš

V predstihu, v piatok 3. decembra, prišiel Mikuláš aj k nám do školy a vôbec mu neprekážalo, že si musel poprehadzovať termíny a absolvovať AG testy.
 • Školy

Opravili sme chodník v lokalite Rybničná

Chodník na Rybničnej je ukážkovým príkladom investície vo verejnom záujme
 • Oznamy

Boh potrebuje našu spoluprácu

Predvianočný rozhovor s vajnorským duchovným otcom Jozefom Kováčikom
 • Rozhovory

Odkúpenie budovy na Šaldovej ulici

Starosta MČ Bratislava-Vajnory Michal Vlček podpísal zmluvu s MV SR o odkúpení budovy na Šaldovej ulici.
 • Aktuality

Advent v škôlke

Advent je čas modlitieb, pokánia, ale aj nádeje a veľkej radosti.
 • Školy

Jesenné radovánky

Jeseň v škôlke je plná zábavy. Zbieranie gaštanov, vyrábanie kytičiek z farebných listov či ježkov a príjemné jesenné prechádzky.
 • Školy

Vianočné stromčeky sa budú zbierať z drevených ohrádok

Novým spôsobom zberu zamedzíme pochybnostiam, kam odkladať odzdobené vianočné stromčeky.
 • Aktuality