Na oslave jubilantov sme privítali aj najstaršieho obyvateľa Vajnor

Od: Michal Vlček
October 30, 2023
Na oslave jubilantov sme privítali aj najstaršieho obyvateľa Vajnor

Október je už tradične mesiacom úcty k starším a preto pravidelne pozývame našich drahých seniorov na stretnutie jubilantov do Domu kultúry. Nebolo tomu inak ani tento mesiac.

Priznám sa Vám, že pri spoločných stretnutiach s nimi mám veľkú pokoru a rovnako rešpekt. Pokoru za všetko za čo sme im ako mladšia generácia vďační. Za lásku, starostlivosť, podporu a istotu, ktorú nám dávali a dávajú. Počas našej mladosti nám boli v ťažkých časoch oporou a vo chvíľach radosti s nami zdielali štastné chvíle.

ju

A veľký rešpekt ako uchovávali a odovzdali nám hodnoty, tradície a históriu, ktoré tvoria našu kultúru. Vďačíme za to aké boli a sú Vajnory a našou povinnosťou je ich zveľaďovať ďaľej, aby sme ich aj my mohli jedného dňa odovzdať ďalším generáciám.

Zvlášť ma potešilo, že som mohol osobne privítať aj najstaršieho obyvateľa Vajnor Františka Bednára, ktorý sa tento rok dožil útctyhodných 96 rokov. Narodil sa ešte v roku 1927. Sledoval ako sa naša krajina aj mestská časť, menia a rozvíjajú a pamätá si veci, ktoré mi mladší poznáme len z dejepisu.

Želám všetkým, aby stále, napriek svojmu veku, nachádzali nové a pekné sny, a aby im na ich ceste slúžilo zdravie a držala dobrá nálada a pohoda.

 

Michal Vlček, starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory