Starali sa aj o migrantov v našej mestskej časti

Od: Stanislav Bachleda
November 8, 2023
Starali sa aj o migrantov v našej mestskej časti

Počas posledných mesiacov sa opäť stretávame s nelegálnou migráciou, nazývanou aj tranzitnou vzhľadom na to, že prevažná väčšina migrantov smeruje od nás do iných krajín.  Prichádzajú najmä z krízových oblasti Blízkeho a Stredného východu, ale aj zo severnej Afriky. Reakcie obyvateľov našej krajiny,  najmä južného Slovenska, ktorého sa  táto situácia najviac dotýka, ale aj obyvateľov ďalších krajín, boriacich sa s týmto javom, sú rôznorodé – od chápajúcich po odmietavé. Jedno majú však spoločné. Stretávame ľudí  prichádzajúcich z vojnou zasiahnutých oblastí, ale aj tých, ktorí sa nachádzajú v stave núdze, ohrozenia hladom v dôsledku klimatických zmien.

Situácia s tranzitnou migráciou sa dotkla v Bratislave najmä mestskej časti Bratislava- Vajnory, kde sídli cudzinecká polícia. Jednou z hlavných dobrovoľníckych organizácií, ktorá na mieste pomáha zvládať náročnú situáciu a starať sa o ľudí bez momentálnej podpory vlastných krajín,  je známa dobročinná organizácia Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita. Na naše otázky nám poskytol odpovede jej riaditeľ Ing. Miroslav Dzurech. Najprv však tá základná.

O  Mohli by ste priblížiť Slovenskú katolícku charitu, kedy a ako vznikla, a čo je jej hlavným poslaním?

- Slovenská katolícka charita (Caritas Slovakia) je jednou z najvýznamnejších  sociálno-humanitárnych organizácií na Slovensku. Vznikla pred 96 rokmi a jej hlavným poslaním je poskytovať pomoc a podporu ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich vierovyznanie, rasu či pôvod. Naša organizácia sa zameriava na pomoc v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a humanitárnej pomoci.

O   Ako by ste celkovo zhodnotili situáciu na Regrútskej ulici a v mestskej časti Bratislava-Vajnory? O akých migrantov hlavne ide, z ktorých krajín pochádzajú? Vzhľadom na to, že priebežne i aktuálne riešite túto situáciu, isto nám budete vedieť povedať, čo ich najviac trápi a čo najmä vo svojej ťažkej situácii potrebujú?

-   Situácia v tejto lokalite bola spočiatku komplikovaná v dôsledku tranzitnej migrácie. Migranti, ktorí tranzitujú Slovenskom, pochádzajú z rôznych krajín, ako je známe, najmä zo strednej Ázie a Blízkeho východu. Najnevyhnutnejšie pre nich je zabezpečenie jedla  a úkrytu počas ich dočasného pobytu na Slovensku. Ich cieľovou destináciou je v mnohých prípadoch Nemecko alebo Holandsko, kde sa nachádzajú aj ich rodinní príslušníci.  

o     Ocitli ste sa v situácii, ktorá na Vás a Vašich kolegov najviac zapôsobila?

-   Osobne sme sa viackrát stretli s prípadmi, keď boli ľudia opúšťajúci svoje domovy zranení a nutne potrebovali zdravotnú starostlivosť. Sú to situácie, ktoré na človeka zapôsobia veľmi intenzívne, najmä keď ide o deti. V spolupráci so všetkými zložkami zapojenými do tejto činnosti  ich priebežne dokážeme zvládnuť, aj keď si to vyžaduje niekedy mimoriadne úsilie, mnoho psychickej i fyzickej odolnosti...

o   Koľko ľudí bolo potrebných na pomoc ohrozeným skupinám migrantov - na výdaj stravy, vyhrievanie stanov a ďalšie dôležité veci?

-     Okrem pracovníkov charity bolo každý deň na mieste aj približne 5 dobrovoľníkov. Vďaka patrí aj hasičskému tímu, ktorí nám pomáhal postaviť dočasné prístrešie v podobe

stanov.

o      Ak chce niekto pomôcť tranzitujúcim migrantom, akým spôsobom by to podľa Vás bolo najlepšie?

-  Najlepším spôsobom je podporiť dobrovoľnícke (?) organizácie, ako je tá naša, a to finančne alebo darovaním potravín a oblečenia, či formou dobrovoľníctva. Dobrovoľníci sú vždy potrební na rôzne aktivity, od prípravy jedla až po poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti.

o   Mnohí vidia v migrantoch aj riziko, ako vnímate ich prechod cez Slovensko do Nemecka a ďalších krajín ?

-      Mnohí vidia migrantov ako riziko, no je dôležité chápať, že mnohí z nich utekajú pred

vojnami, chudobou a perzekúciou. Pomoc a porozumenie sú kľúčové pre zvládanie takejto

situácie.

o    Ako by ste zhodnotili reakcie štátu a samospráv na migračnú krízu?

-    Do budúcna je potrebné centrálne koordinovať pomoc v takýchto situáciách. Neziskové

organizácie nemôžu donekonečna zastupovať úlohu štátu. Avšak sme veľmi vďační lokálnym komunitám, ako je napríklad aj mestská časť Bratislava-Vajnory, ktorá nám poskytla podporu a solidaritu.

o   Mohli by ste našim čitateľom priblížiť aj najdôležitejšie projekty, ktoré na Slovensku máte?  Vaše pôsobenie sa neobmedzuje len na Slovensko, máte skúsenosti z rôznych kontinentov, v ktorých štátoch a oblastiach momentálne pomáhate?

-    Slovenská katolícka charita realizuje projekty zamerané na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku, vrátane sociálnych služieb, školských programov, podpory seniorov a humanitárnej pomoci. Veľmi aktívne sme sa od vypuknutia vojny na Ukrajine angažovali v oblasti integrácie odídencov na Slovensku. Taktiež pôsobíme aj v rôznych oblastiach mimo Slovenska a poskytujeme pomoc v krajinách postihnutých rôznymi konfliktami, prírodnými katastrofami a chudobou. Najzložitejšie situácie sa často vyskytujú v oblastiach, kde je kombinácia konfliktov, nedostatku prírodných zdrojov a slabých štruktúr pomoci.

o    Kde v zahraničí bola pre Vás situácia pri pomoci ľuďom najzložitejšia?

-   Za posledný rok to boli predovšetkým krajiny, ktoré postihli rôzne prírodné katastrofy, ide o zemetrasenie v Turecku a v Sýrii, tiež zemetrasenie v Maroku, ako aj náš dlhodobý projekt, a to výstavba studní v Iraku.

          Mnohí z nás si neuvedomujú, v akej ťažkej situácii sa ocitajú ľudia nútení opustiť svoje domovy, zamestnania, príbuzných, známych i svoje majetky, putujúci týždne i mesiace po cudzom svete s nádejou na lepší život. Pomocnú ruku podávajú dobročinné organizácie, akou je Slovenská katolícka charita, ale aj mnoho ochotných dobrovoľníkov. Prejavme im našu  solidaritu a podporu.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.