Nové prehľadné pravidlá pre participatívny rozpočet

Od: redakcia
October 24, 2023
Nové prehľadné pravidlá pre participatívny rozpočet

Vodná stena v Parku pod lipami postavená v roku 2023 z participatívneho rozpočtu

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory na svojom septembrovom zasadnutí schválilo VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu. Cieľom bolo sprehľadniť a zefektívniť proces participatívneho rozpočtu, keďže proces participácie občanov na správe vecí verejných považujeme za dôležitú súčasť budovania občianskej spoločnosti a súdržnosti komunity.

Oproti doteraz platným pravidlám participatívneho rozpočtu sa skracuje čas na administráciu projektu a predlžuje sa časový priestor na ich realizáciu tak, aby sa rozhodlo do 31. marca príslušného kalendárneho roku a následne sa vytvoril dostatočný priestor na ich realizáciu v rovnakom rozpočtovom roku. Pre lepšiu zrozumiteľnosť a transparentnosť celého procesu sa zavádza pozícia Koordinátora participatívneho rozpočtu, ktorý bude zodpovedať komunikáciu s verejnosťou a implementáciu participatívneho rozpočtu. 

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu participatívneho rozpočtu, ktorý prvý krát uplatnili v brazílskom Porto Alegre v roku 1989. Rozvinutá verzia sa niekoľko rokov uplatňuje v Európe a Mestská časť Bratislava-Vajnory zaviedla participatívny rozpočet prvý krát v roku 2014.

Termíny prípravy a realizácie participatívneho rozpočtu v Mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa nového VZN:

participativny rozpočet