Vianočné a novoročné piesne a vinše

Od: Vajnorský okrášlovací spolok
December 26, 2023
Vianočné a novoročné piesne a vinše

Členovia Vajnorského okrášľovacieho spolku, ktorý pracuje pod vedením Ivana Štelára si pre vás pripravili spomienkový program na jeden z najväčších kresťanských sviatkov - Vianoce, privítanie Nového roka, Troch kráľov a pripomenutie si nášho rodáka blahoslaveného dona  Titusa Zemana. Pásmo VOS ktoré sa uskutoční v nedeľu, 7. januára 2024 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch o 16:00 hod.

Pre VOS piesne č. 1-9, 11,12, úpr. arr F. Grebeči, č.10, text, melódia, úpr. vinšov F. Grebeči  

Anka B.

Pochválen buď  Ježiš Kristus. Vážení prítomní, dovoľte mi, privítať vás na dnešnom stretnutí tu vo Vajnorskom božom chráme. Členovia Vajnorského okrášľovacieho spolku, ktorý pracuje pod vedením Ivana Štelára si pre vás pripravili spomienkový program na jeden z najväčších kresťanských sviatkov - Vianoce, privítanie Nového roka, Troch kráľov a pripomenutie si nášho rodáka blahoslaveného dona  Titusa Zemana.

Započúvajte sa do pásma piesní a vinšov, ktoré nám pripomínajú Vianoce, Vianoce nielen u nás vo Vajnoroch, ale na celom svete.

Aby boli Vianoce nielen štedré, vinšujeme Vám pokojné, radostné a milostiplné Vianočné sviatky.

 1. Šťastia zdravia
 2. F pul noční hodzinu

Milan M.

Áno F púl noční hodzinu sa nám narodil Kristus Pán, veseľme sa, roznieslo sa z Betléma. Pokoj ľuďom dobrej vôle!

Drahuška

V tieto sviatky sme sa všetci schádzali pri štedrovečernom stole. Babka s mamou celý deň chystali štedrú večeru od pôstnej kapustnice, makových pupákov s medom, oblátky, cesnak, orechy, jabĺčka a iné dobroty príslovečnej skromnosti. Na stole nesmelo chýbať ani hrozno a víno. Hrozno sa oberalo v septembri, po sviatku Panny Márie, zaviazalo sa do párov a do Vianoc sa sušilo zavesené v špajzi alebo na povale.

V celej dedine bolo cítiť prianie: Daj Boh šťastia tejto zemi!

 1. Daj Boh šťastia tejto zemi
 2. Vstávajte pastieri

Vlado F.

Pred pol nocou sme sa všetci vychystali na Polnočnú omšu.  Tým členom rodiny, ktorí sa nemohli zúčastniť spoločnej štedrej večere, sme venovali tichú spomienku so želaním skorého stretnutia.

V niektorých rodinách boli darčeky pod stromčekom už po návrate z kostola a niektorí sme si našli darčeky ráno na Božie narodenie.

Cestou z kostola sme si vzájomne vinšovali túto dobrú novinu.    

 1. Dobrá novina, šťastná hodina

Anka B.

Sviatkom Troch kráľov sa nám končia Vianočné sviatky. Traja králi boli prví pohania, ktorí uverili v Ježiša Krista a jeho učeniu. Jasná hviezda na oblohe im ukázala cestu do maštale v Betléme,  kde Panna Mária povila Spasiteľa, Ježiša Krista.

Dnes si tento sviatok pripomíname jednak svätením vody, kriedy a oleja, ako aj  našich príbytkov, čo sa vo Vajnoroch traduje ako koledovanie.

Rodiny, no hlavne deti,  sa celý deň tešili na príchod koledníkov.

 1. Koledovať chodíme
 2. Povedzte nám pastuškovia 

Ivan Š.

Dnes by sme chceli pripomenúť život nášho rodáka blahoslaveného Dona Titusa Zemana. Aj v našom súbore sú potomkovia rodiny tohto veľkého človeka. Naša Drahuška, Vlado a aj ja. Bol a zostal mojim ujčekom.

Aj Titus, skôr než zasvätil svoj život Pánu Bohu, bol vajnorským mládencom. Preto si dovolíme na jeho počesť zaspievať pár piesní, ktoré si spolu s kamarátmi za tých čias spievali.

Modlíme sa za teba, ujček, ďakujeme za tvoju obetu, ktorú si pre nás svojím životom priniesol.

 1. Uspávanka
 2. Lastovička ščebotuje

Zuzka M.

Aj táto pieseň je pôvodná vajnorská s úsmevným veselým námetom. Pripomeňme si ňou prírodu, vtáčikov a všetky iné Božie tvory, ktoré strádajú v tejto krutej zime. Buďme k nim milosrdní.

Ferko G.

Skôr ako sa s vami rozlúčime zaspievame vajnorskú koledu, ktorá bola napísaná pre Vianočný program Slovenského rozhlasu, a týmto by sme ju chceli podarovať vám, vám všetkým. Táto koleda má dve časti, jednak vinše Vianočné a vinše Novoročné s oslavným nápevom.

 1. Vajnorská koleda

Milan M.

Áno, nech nás táto koleda a vinše všetci?: sprevádzajú po celý rok. V slovách tejto piesne sú želania, ktoré nech sú svetlom na našich cestách životom..... a dobre sa tu mávajte!

 1. Dobre sa tu mávajte

Anka B.

Ďakujeme vám. Veľkú vďaku chceme vysloviť veľadôstojnému pánovi farárovi Jozefovi Kováčikovi, ktorý  nám nielenže umožnil predniesť tento program, ale sa aj podieľal na jeho príprave. Ešte raz,  otec Jozef - veľká vďaka.

Anka Z.Božova

Poniektorým nám starí rodičia, aj rodičia odišli, my s vrúcnym želaním  na nich spomínane.  Keď sa po tomto programe rozídeme do svojich domovov pozdravte, prosím, nielen vaše rodiny.

Nech tieto chvíle, čo sme spolu dnes strávili, vnesú do vašich sŕdc pokoj a harmóniu, aby bolo medzi nami viac súladu, kresťanského porozumenia a lásky.

Anka B.

Než si spoločne zaspievame záverečnú pieseň, ďakujeme vám,  že ste prišli. Veľmi nás teší, že sme sa spolu s vami mohli podeliť o tieto krásne sviatočné chvíle. Bohu vďaka. Scenár programu pre Vajnorský okrášľovací spolok napísal František Grebeči.    12)  Tichá noc