Susedské stretnutie s obyvateľmi ulice Za humnami

Od: redakcia
April 30, 2024
Susedské stretnutie s obyvateľmi ulice Za humnami

Koncom apríla sa na miestnom úrade stretol starosta Vajnor Michal Vlček s  obyvateľmi ulice Za humnami ohľadom modernizácie a vybudovania  komunikácie v ich lokalite. O túto tému bol veľký záujem a najväčšia miestnosť na úrade, ktorou je zasadačka, doslova praskala vo švíkoch. Podľa vzoru ulice Širokej, sme sa spoločne s občanmi formou ich participácie rozhodli pokračovať v podobných úspešných uliciach aj v ďalších lokalitách.

Za humnami1

"Som veľmi rád, že drvivá väčšina zúčastnených privítala zámer modernej obytnej zóny. Čo znamená, že sa táto ulica zmení na obytnú zónu so všetkými parametrami aké sú bežné v moderných mestách 21. storočia - prioritu budú mať chodci, potom cyklisti. Budeme myslieť aj na ekológiu a tak jej súčasťou budú vodozádržné opatrenia, množstvo stromov, kvetov, kríkov a ďalšie zelené a modré zámery na miestach, kde to neovplyvní jestvujúcu infraštruktúru", povedal starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.

Za humnami2

Cieľom tohto prvého stretnutia bolo hlavne vypočuť si predstavy samotných občanov o ulici, aby sme mohli zadať štúdiu potrebnú pre stavebné povolenie. "Budeme v diskusiách pokračovať a verím, že spoločnými silami sa veci pohnú dopredu", povedal starosta Vlček po stretnutí.