Uvítanie malých Vajnorákov do života

Od: redakcia
June 14, 2024
Uvítanie malých Vajnorákov do života

Vo štvrtok 13. júna popoludní obradná sieň miestneho úradu opäť zažiarila radosťou a úsmevom na uvítaní malých Vajnorákov do života.

Zástupkyňa starostu Soňa Molnárová prijala do veľkej rodiny Vajnorákov nové deťúrence - Noela, Silviu, Agátu, Paulínu, Alenku a Juraja.

Rodičom želáme v ich peknom a zodpovednom poslaní v prvom rade veľa lásky, radosti, ale aj trpezlivosti a elánu.

O kultúrny program sa postaral folklórny súbor Podobenka z Vajnor. Ďakujeme!